Archív dokumentů

Ostatní dokumenty

Vyvěšeno Sejmuto Název
21.04.2011 17.05.2011 Rozhodnutí o schválení KPÚ - nabytí právní moci
11.04.2011 30.04.2011 Zahájení územního řízení o změně využití území
11.04.2011 12.05.2011 4. výzva MAS k předkládání projektů
21.02.2011 31.12.2011 Veřejná vyhláška - F. Lexman, sklad ovoce
15.02.2011 31.12.2011 Závěrečný účet DSO ÚPA za rok 2011
15.02.2011 31.12.2011 DSO ÚPA - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010
15.02.2011 31.12.2011 DSO ÚPA - výkaz Fin 2-12M
15.02.2011 31.12.2011 DSO ÚPA - Rozvaha
15.02.2011 31.12.2011 DSO ÚPA - Výkaz zisku a ztrát
15.02.2011 31.12.2011 DSO ÚPA - Příloha
01.02.2011 20.02.2011 Záměr výpůjčka
28.01.2011 31.12.2011 Návrh rozpočtu Svazku obcí 1866 na rok 2011
18.01.2011 31.12.2011 Kalendář svozů odpadů pro rok 2011
18.01.2011 31.12.2011 Poplatky za svoz odpadů pro rok 2011
10.12.2010 14.12.2010 Oznámení o zahájení územního řízení ve věci kanalizační přípojky
04.12.2010 31.01.2011 Návrh zásad územního rozvoje KHK
04.12.2010 14.01.2011 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin2-12M
09.12.2003 30.12.2003 Směrnice o inventarizaci majetku

Výběrová řízení

Vyvěšeno Sejmuto Název
04.12.2010 10.01.2011 Zadávací dokumentace
04.12.2010 10.01.2011 Výzva

Strana 24 z 40