Archív dokumentů

Vyvěšeno Sejmuto Název
03.06.2013 18.06.2013 Rozhodnutí o vyhlášení krizového stavu
28.05.2013 29.06.2013 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení správního řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
27.05.2013 12.06.2013 Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Pod Rýzmburkem
16.05.2013 16.06.2013 Závěr zjišťovacího řízení o posuzování vlivu na životní prostředí
16.05.2013 16.06.2013 Závěrečný účet DSO 1866
16.05.2013 16.06.2013 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO 1866
16.05.2013 16.06.2013 Výkaz Fin DSO 1866
16.05.2013 16.06.2013 Rozvaha DSO 1866
16.05.2013 16.06.2013 Výkaz zisku a ztrát DSO 1866
16.05.2013 16.06.2013 Příloha DSO 1866
06.05.2013 22.05.2013 Sdělení k územnímu rozhodnutí - Kadaník RD s garáží
25.04.2013 25.10.2013 Záměr na prodej pozemků 1385/2 a 1385/3 v k.ú. Žernov
15.04.2013 01.05.2013 Veřejná vyhláška - projednávání návrhu zadání ÚP Studnice
15.04.2013 01.05.2013 Návrh zadání ÚP Studnice
08.04.2013 24.04.2013 Veřejná vyhláška - Žernov polní cesty č. 11 a 12
25.03.2013 23.04.2013 Vyrozumění o podaném odvolání - stavba RD s garáží ppč. 1225
21.03.2013 05.04.2013 Obnova katastrálního operátu - ZLÍČ
25.02.2013 31.12.2013 Závěrečný účet DSO ÚPA za rok 2012
25.02.2013 31.12.2013 Zpráva o výsledku přezkoumání DSO ÚPA za rok 2012
25.02.2013 31.12.2013 Výkaz Fin DSO ÚPA 2012

Strana 22 z 46