Archív dokumentů

Vyvěšeno Sejmuto Název
03.12.2013 30.01.2014 Záměr na prodej pozemku
03.12.2013 30.01.2014 Záměr na prodej pozemku - příloha mapa
11.11.2013 26.11.2013 Veřejná vyhláška - prodloužení stavebního povolení polní cesty č. 7 a 8
06.11.2013 24.11.2013 Záměr na pronájem pozemku ppč. 1523 v k.ú. Žernov u České Skalice
31.10.2013 20.11.2013 Veřejná vyhláška - návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
10.10.2013 27.10.2013 Oznámení o době a místě konání voleb
10.10.2013 27.10.2013 Žádost o voličský průkaz
08.10.2013 27.10.2013 Oznámení o svolání prvního zasedání OVK pro volby do PSP ČR
25.09.2013 27.10.2013 Oznámení o počtu členů OVK, počtu a sídle okrsků, jmenování zapisovatele OVK
10.09.2013 04.10.2013 Záměr na prodej pozemků
10.09.2013 04.10.2013 Záměr na prodej pozemků - schema l
10.09.2013 04.10.2013 Záměr na prodej pozemků schema II
26.08.2013 10.09.2013 Návrh koncepce Komplexní studie progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací
08.08.2013 30.08.2013 Oznámení o obnově katastrálního operátu a vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí
05.08.2013 20.08.2013 Vyhlášení období mimořádných klimatických podmínek
18.07.2013 06.08.2013 Návrh koncepce Strategického rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 včetně vlivů na životní prostředí
25.06.2013 10.07.2013 Veřejná vyhláška - stavební povolení "Žernov - polní cesty č. 11 a č. 12
17.06.2013 02.07.2013 Územní rozhodnutí a stavební povolení RD Kadaník
04.06.2013 19.06.2013 Mimořádná veterinární opatření - varroáza včel
03.06.2013 18.06.2013 Rozhodnutí o vyhlášení krizového stavu

Strana 21 z 46