OZNÁMENÍ

zasedání zastupitelstva městysu Žernov

se uskuteční v budově úřadu městyse
v pondělí 12. prosince 2022 od 17:00

Program:

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
  2. Schválení programu
  3. Kontrola usnesení
  4. Oprava pomníků v k.ú. Žernov
  5. Rozpočtové provizorium
  6.Rozpočtová opatření 10,11,12,13
  7. Žádosti o příspěvek Nona Nové Město nad Metují, z.s.
  8. Obecní studny na návsích a vzhled obce
  9. Veřejnoprávní smlouva s městem Česká Skalice – městská policie
  10. Podání žádosti o dotaci na parkoviště sokolovna – PD
  (řešení variant 1 a 2), popř. přístaviště Pohodlí, cyklostezka.
  11. Příspěvek OCH Červený Kostelec
  12. Společensko kulturní centrum – aktuální informace a další postup
  13. Pilotní projekt dekarbonizace Žernova
  14. Projekty na léta 2023, 2024 a náměty do rozpočtu
  15. Živý betlém – leden 2023
  16. Tvorba fondů na rok 2023
  17. Dohody o provedení práce zastupitelů na rok 2023
  18. Opravy na domě č.p. 112
  19.
  Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
  20. Odměna starosty a místostarosty
  21. Informace starosty a místostarosty
  22. Další jednání zastupitelstva a komunikační pravidla


V Žernově dne 28. listopadu 2023.

Mgr. Libor Mojžíš,

starosta městysu

V příloze najdete pozvánku na Valnou hromadu Honebního společenstva Studnice

pozvánka

Vážení spoluobčané, od 1. 1. 2023 na základě změny zákona automaticky získají datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby.
Prosíme, pokud patříte do jedné ze jmenované skupiny a dosud datovou schránku nemáte, věnujte této zprávě pozornost. Přístupové údaje obdržíte doporučeným dopisem během měsíce ledna, února nebo března 2023. Datovou schránku si také můžete založit sami již nyní.
Více informací naleznete na webových stránkách www.chcidatovku.cz.

leták

Patříte mezi ty, kterým výrazně vzrostly výdaje spojené s chodem domácnosti a nemáte dostatek prostředků na jejich placení? Požádejte Úřad práce ČR o pomoc.

leták

praktické otázky

 

 

Vodné na rok 2022 činí 41,50 Kč/m3 (cena je včetně DPH).

 

Tříkrálová družina v sobotu 8. 1. 2022 obešla naši ves a do kasičky vybrala částku 16 960 Kč. Děkujeme všem ochotným dárcům.

 

Místní poplatek za odpady

 • poplatníkem je fyzická osoba přihlášená v obci k trvalému pobytu a dále vlastník nemovitosti určené pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce (viz Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství)
 • zavedení jednotného čtrnáctidenního svozu komunálního odpadu pro celou obec - pondělí v lichém týdnu
 • výše poplatku 560 Kč/rok
 • poplatek je možné zaplatit bankovním převodem na účet č. 1113342319/0800, VS 2022, do zprávy pro příjemce uvést jméno a číslo popisné vaší nemovitosti
 • platit lze i na úřadě v úředních hodinách od 10.1.2022 PO 8-19, ČT 7-16 bezkontaktně platební kartou. Platbu lze provést na úřadě i hotově. Prosíme o částku přesně. 
 • občané obdrží identifikační známku na popelnici

Místní poplatek za psy

 • výše poplatku 100 Kč za psa
 • poplatek je možné zaplatit bankovním převodem na účet č. 1113342319/0800, VS 2022, do zprávy pro příjemce uvést jméno a číslo popisné vaší nemovitosti
 • platit lze i na úřadě v úředních hodinách od 10.1.2022 PO 8-19, ČT 7-16 bezkontaktně platební kartou. Platbu lze provést na úřadě i hotově. Prosíme o částku přesně.

Prosíme, abyste nespojovali poplatek za odpady a poplatek za psy do jedné částky, ale zadali je v bankovnictví každý zvlášť.