Firma ČEZ Distribuce oznamuje přerušení dodávky elektřiny dne 15.8.2022 od 7:30 do 16:30 v lokalitě Pohodlí čp 56 a 91.

Ministerstvo vnitra informuje o aktuálních lhůtách vydávání cestovních dokladů před letní sezónou.

Více najdete v příloze zde

Královéhradecký kraj vyhlašuje dotační program na výměnu kotlů pro nízkopříjmové domácnosti.

Příjem žádostí od 15.6. do 31.8. 2022.

Více čtěte zde a zde

Informační seminář ke kotlíkovým dotacím, který pořádá Královéhradecký kraj, se bude konat 11. 5. 2022. Od 10 do 17 hodin budou probíhat individuální konzultace pro zájemce.

Více se dozvíte zde

Patříte mezi ty, kterým výrazně vzrostly výdaje spojené s chodem domácnosti a nemáte dostatek prostředků na jejich placení? Požádejte Úřad práce ČR o pomoc.

leták

praktické otázky

 

 

Vodné na rok 2022 činí 41,50 Kč/m3 (cena je včetně DPH).

 

Tříkrálová družina v sobotu 8. 1. 2022 obešla naši ves a do kasičky vybrala částku 16 960 Kč. Děkujeme všem ochotným dárcům.

 

Místní poplatek za odpady

  • poplatníkem je fyzická osoba přihlášená v obci k trvalému pobytu a dále vlastník nemovitosti určené pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce (viz Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství)
  • zavedení jednotného čtrnáctidenního svozu komunálního odpadu pro celou obec - pondělí v lichém týdnu
  • výše poplatku 560 Kč/rok
  • poplatek je možné zaplatit bankovním převodem na účet č. 1113342319/0800, VS 2022, do zprávy pro příjemce uvést jméno a číslo popisné vaší nemovitosti
  • platit lze i na úřadě v úředních hodinách od 10.1.2022 PO 8-19, ČT 7-16 bezkontaktně platební kartou. Platbu lze provést na úřadě i hotově. Prosíme o částku přesně. 
  • občané obdrží identifikační známku na popelnici

Místní poplatek za psy

  • výše poplatku 100 Kč za psa
  • poplatek je možné zaplatit bankovním převodem na účet č. 1113342319/0800, VS 2022, do zprávy pro příjemce uvést jméno a číslo popisné vaší nemovitosti
  • platit lze i na úřadě v úředních hodinách od 10.1.2022 PO 8-19, ČT 7-16 bezkontaktně platební kartou. Platbu lze provést na úřadě i hotově. Prosíme o částku přesně.

Prosíme, abyste nespojovali poplatek za odpady a poplatek za psy do jedné částky, ale zadali je v bankovnictví každý zvlášť.