Usnesením vlády České republiky byl vyhlášen nouzový stav z důvodu výskytu koronaviru.

Sbírka zákonů

V příloze je text mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva proti COVID-19.

Mimořádné opatření

V příloze najdete informační leták k obecně závazným vyhláškám městyse.

leták

Doporučení pro občany cestovatele.

Leták

 

V týdnu od 16. 3. 2020 bude ukončen svoz nádob na komunální odpad označených známkou z roku 2019.

Žádáme občany, aby v pondělí 9. 3. 2020 využili poslední příležitost k nákupu známek na odpady na rok 2020.

V příloze najdete informace k problematice výskytu koronaviru v Evropě.

Jak správně mýt ruce

Pro cestovatele

Snížení rizik nákazy koronavirem

 

Mikroregion Svazek obcí 1866 pro vás připravil Svátek žen.

Dne 7. 3. 2020 v Orelně Šonov vystoupí umělecký soubor Kouč.

Občerstvení zajištěno. Připraven svoz autobusem.

pozvánka

 

V příloze najdete informace Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje k infekci koronaviru.

Co dělat?

Algoritmus