Archív dokumentů

Obecní vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název
06.12.2018 31.12.2019 Dodatek k obecně závazné vyhlášce o stanovení systému komunálního odpadu
21.09.2017 30.10.2017 Záměr na prodej Ford Tranzit
16.02.2017 05.03.2017 Záměr na změnu Smlouvy o nájmu a provozování vodovodu
20.04.2015 31.10.2017 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
24.06.2014 30.06.2018 Ceník za pronájem sportovišť 2014
22.04.2013 01.07.2014 Ceník za pronájem sportovišť
16.03.2011 31.03.2011 Veřejná vyhláška KPÚ Žernov
01.12.2007 02.09.2015 Obecně závazná vyhláška o odpadech
19.11.2007 03.12.2007 Směrnice o účtování a o oceňování dlouhodobého majetku a zásob
19.11.2007 16.02.2008 Spisový a skartační plán
19.11.2007 30.11.2007 Směrnice o spisovém a skartačním řádu
19.11.2007 30.11.2007 Směrnice o účetnictví
14.11.2007 29.11.2007 Směrnice upravující oběh účetních dokladů
01.11.2007 16.11.2007 Kontrolní řád obce Žernov - o finanční kontrole
01.11.2007 22.11.2007 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností
29.10.2007 31.12.2007 Obecní vyhláška o komunálních odpadech
07.06.2007 23.07.2007 Směrnice o rozpočtu
01.01.2007 31.01.2007 Směrnice k proplácení cestovních náhrad
30.10.2002 13.11.2002 Řád veřejného pohřebiště v Žernově

Ostatní dokumenty

Vyvěšeno Sejmuto Název
01.04.2021 19.04.2021 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje