Archív dokumentů

Vyvěšeno Sejmuto Název
05.10.2020 23.10.2020 Výsledky hlasování ve volbách do krajského zastupitelstva
21.09.2020 31.12.2020 Rozhodnutí o odstranění stavby vrchního vedení NN - Světlá, Pohodlí
15.09.2020 31.10.2020 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
14.09.2020 31.10.2020 Vyrozumění o konání školení - volby do zastupitelstva kraje
10.09.2020 30.09.2020 Rozhodnutí o umístění stavby nového kabelového vedení NN Světlá a Pohodlí
01.09.2020 31.10.2020 Oznámení o svolání zasedání OVK pro volby do zastupitelstev krajů
25.08.2020 31.08.2020 Sdělení úřadu městyse
03.08.2020 31.12.2022 Opatření obecné povahy MZe - kalamitní poškození lesních porostů
21.07.2020 31.08.2020 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení - rekonstrukce nízkého napětí Světlá
20.07.2020 05.10.2020 Stanovení minimálního počtu členů OVK a informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů
29.06.2020 04.08.2020 Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č. 2 ÚP
14.05.2020 20.07.2020 Veřejná vyhláška OOP na přechodnou úpravu provozu - Žernovský bajk ROAD 2020
28.04.2020 20.07.2020 Veřejná vyhláška - OOP k přechodné úpravě dopravního značení při akci BAJK ROAD 2020
27.04.2020 30.06.2020 Veřejná vyhláška FÚ - hromadný předpisný seznam k platbě daně z nemovitých věcí na rok 2020
24.04.2020 31.05.2020 Porovnání položek kalkulace cen vodného a stočného za rok 2019
06.04.2020 31.12.2022 Veřejná vyhláška OOP MZe k zalesňování po kůrovcové kalamitě
20.03.2020 30.04.2020 Mimořádné opatření pro maloobchody
18.03.2020 11.04.2020 Rozhodnutí č.2 - hejtmana KHK - omezení vstupu, pohybu a pobytu osob
05.03.2020 16.04.2020 Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech SO ÚPA - březen
16.01.2020 03.02.2020 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu Voda Červený Kostelec

Strana 7 z 45