Image
 • Oznámení zasedání zastupitelstva městyse dne 12.12.2022

  OZNÁMENÍ

  zasedání zastupitelstva městysu Žernov

  se uskuteční v budově úřadu městyse
  v pondělí 12. prosince 2022 od 17:00

  Program:

  1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
   2. Schválení programu
   3. Kontrola usnesení
   4. Oprava pomníků v k.ú. Žernov
   5. Rozpočtové provizorium
   6.Rozpočtová opatření 10,11,12,13
   7. Žádosti o příspěvek Nona Nové Město nad Metují, z.s.
   8. Obecní studny na návsích a vzhled obce
   9. Veřejnoprávní smlouva s městem Česká Skalice – městská policie
   10. Podání žádosti o dotaci na parkoviště sokolovna – PD
   (řešení variant 1 a 2), popř. přístaviště Pohodlí, cyklostezka.
   11. Příspěvek OCH Červený Kostelec
   12. Společensko kulturní centrum – aktuální informace a další postup
   13. Pilotní projekt dekarbonizace Žernova
   14. Projekty na léta 2023, 2024 a náměty do rozpočtu
   15. Živý betlém – leden 2023
   16. Tvorba fondů na rok 2023
   17. Dohody o provedení práce zastupitelů na rok 2023
   18. Opravy na domě č.p. 112
   19.
   Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
   20. Odměna starosty a místostarosty
   21. Informace starosty a místostarosty
   22. Další jednání zastupitelstva a komunikační pravidla


  V Žernově dne 28. listopadu 2023.

  Mgr. Libor Mojžíš,

  starosta městysu

   
 • Pozvánka na Valnou hromadu Honebního společenstva Studnice

  V příloze najdete pozvánku na Valnou hromadu Honebního společenstva Studnice

  pozvánka

   
 • Oznámení Ministerstva vnitra ČR k datovým schránkám

  Vážení spoluobčané, od 1. 1. 2023 na základě změny zákona automaticky získají datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby.
  Prosíme, pokud patříte do jedné ze jmenované skupiny a dosud datovou schránku nemáte, věnujte této zprávě pozornost. Přístupové údaje obdržíte doporučeným dopisem během měsíce ledna, února nebo března 2023. Datovou schránku si také můžete založit sami již nyní.
  Více informací naleznete na webových stránkách www.chcidatovku.cz.

  leták

   
 • Vyhlášení soutěže Buďte inspirací

   
 • Výzva k podání nabídky – lávka Na Pohodlí

  Výzva k podání nabídky – lávka Na Pohodlí

  Přílohy - nabídky k opravě lávky Na Pohodlí

   
Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Zlepšujeme informovanost pro občany.
Chcete dostávat aktuální informace o dění na Žernově z úřadu městyse?
(Výpadky a poruchy inženýrských sítí, kulturní a sportovní akce, brigády, atd.) Registrujte se prosím po kliknutí na baner
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Karel, Josef a Helena Čapkovi
Image
Image
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

1. Projekt "Revitalizace interaktivních herních prvků na motivy pohádek Boženy Němcové" byl spolufinancován z Programu rozvoje venkova v rámci 3. výzvy MAS Mezi Úpou a Metují, z.s.

2. Projekt "Mobilní vybavení pro spolkovou činnost na Žernově" byl spolufinancován z Programu rozvoje venkova v rámci 3. výzvy MAS Mezi Úpou a Metují, z.s.

3. Projekt "VYBAVENÍ DSO 1866 INTERAKTIVNÍMI PRVKY NA VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ" byl podpořen z Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020
prostřednictvím Místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují z. s.

4. Projekt "Herní prvky k rozhledně a fotbalovému hřišti" byl podpořen z Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 prostřednictvím Místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují z. s.
Image
klikněte pro detail