Image
 • Návrh železničního jízdního řádu

  Na webových stránkách Královéhradeckého kraje byl zveřejněn návrh železničního jízdního řádu

  s platností od prosince 2024. Případné připomínky sdělte nejpozději do 11.7.2024.

  Dopis

   
 • Výsledky hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na Žernově

  V příloze si můžete přečíst, jak hlasovali naši občané při volbách do Evropského parlamentu ve dnech 7. a 8. června 2024.

  Volební výsledky městys Žernov

   

   
 • Oznámení zasedání zastupitelstva městyse dne 17. 6. 2024

  OZNÁMENÍ

  zasedání zastupitelstva městysu Žernov

  se uskuteční v budově úřadu městyse
  v pondělí 17. června od 17:00

  Program:

  1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
  2. Schválení programu
  3. Kontrola plnění úkolů
  4. Rozpočtové opatření č. 2/2024
  5. Žádost o výpůjčku části pozemku p.č. 840/1 
  6. Příprava letních akcí
  7. Diskuse, připomínky členů zastupitelstva a veřejnosti

  V Žernově dne 9.6.2024.
                                                                                    
  Mgr. Libor Mojžíš,

  starosta městysu

   

   
 • Žernovský bajk 2024

  plakát

   
 • Žernovské spolkové léto 2024

  plakát

   
Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Zlepšujeme informovanost pro občany.
Chcete dostávat aktuální informace o dění na Žernově z úřadu městyse?
(Výpadky a poruchy inženýrských sítí, kulturní a sportovní akce, brigády, atd.) Registrujte se prosím po kliknutí na baner
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Karel, Josef a Helena Čapkovi
Image
Image
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

1. Projekt "Revitalizace interaktivních herních prvků na motivy pohádek Boženy Němcové" byl spolufinancován z Programu rozvoje venkova v rámci 3. výzvy MAS Mezi Úpou a Metují, z.s.

2. Projekt "Mobilní vybavení pro spolkovou činnost na Žernově" byl spolufinancován z Programu rozvoje venkova v rámci 3. výzvy MAS Mezi Úpou a Metují, z.s.

3. Projekt "VYBAVENÍ DSO 1866 INTERAKTIVNÍMI PRVKY NA VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ" byl podpořen z Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020
prostřednictvím Místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují z. s.

4. Projekt "Herní prvky k rozhledně a fotbalovému hřišti" byl podpořen z Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 prostřednictvím Místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují z. s.

5. Projekt "Osvětlení Velké návsi v Žernově“ je spolufinancován Evropskou unií z Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020. Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD Místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují z. s.

6. Projekt "Vybavení pro spolkovou činnost Žernov“ Registrační číslo 23/006/19210/452/180/001340 je spolufinancován Evropskou unií z Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020. Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD Místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují z. s.
Image
klikněte pro detail
Image
Image
Image
Image
Image
Image