Komunální odpad je svážen každé liché pondělí, plasty jsou vyváženy každé sudé úterý.

Svozový kalendář 2024