Image
 • Oznámení o konání zastupitelstva městyse dne 28.6.2022

  OZNÁMENÍ

  zasedání zastupitelstva městyse Žernov

  se uskuteční v budově úřadu městyse
  v pondělí 28. června 2022 od 18:00

  Program:

  1. Volba ověřovatele a zapisovatele
  2. Výsledky dotačního řízení na MMR a NSA
  3. Záměr smlouvy o spolupráci s Městskou policií Česká Skalice
  4. Různé

   V Žernově dne 16.6.2022


  Mgr. Libor Mojžíš,

  Starosta městyse

   

   
 • Odstávka elektřiny

  Firma ČEZ informuje o plánované odstávce elektřiny dne 28.6.2022 od 7:30 do 16:30 na Pohodlí čp. 56 a 91.

   
 • Oznámení o termínech provádění pravidelných odečtů

  Ve dnech 17. 6 - 30. 6. 2022 budou pracovníci firmy ČEZ DISTRIBUCE provádět pravidelné odečty elektroměrů na odběrných místech v obci.

  Oznámení

  Leták

   
 • Smuteční oznámení

  Vážený spoluobčané,

  se zármutkem Vám sdělujeme, že nás opustil v nedožitých 74 letech

  dlouholetý člen zastupitelstva a zaměstnanec městyse  pan Josef Kočí.

  V zastupitelstvu působil nepřetržitě od roku 1998.

  Poslední rozloučení se koná v pátek 3. 6. 2022 od 14 hod. v kapli Panny Marie Sněžné na Žernově.

  Čest jeho památce.

   
 • Kotlíková dotace pro nízkopříjmové domácnosti

  Královéhradecký kraj vyhlašuje dotační program na výměnu kotlů pro nízkopříjmové domácnosti.

  Příjem žádostí od 15.6. do 31.8. 2022.

  Více čtěte zde a zde

   
Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Zlepšujeme informovanost pro občany.
Chcete dostávat aktuální informace o dění na Žernově z úřadu městyse?
(Výpadky a poruchy inženýrských sítí, kulturní a sportovní akce, brigády, atd.) Registrujte se prosím po kliknutí na baner
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Karel, Josef a Helena Čapkovi
Image
Image
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

1. Projekt "Revitalizace interaktivních herních prvků na motivy pohádek Boženy Němcové" byl spolufinancován z Programu rozvoje venkova v rámci 3. výzvy MAS Mezi Úpou a Metují, z.s.

2. Projekt "Mobilní vybavení pro spolkovou činnost na Žernově" byl spolufinancován z Programu rozvoje venkova v rámci 3. výzvy MAS Mezi Úpou a Metují, z.s.

3. Projekt "VYBAVENÍ DSO 1866 INTERAKTIVNÍMI PRVKY NA VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ" byl podpořen z Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020
prostřednictvím Místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují z. s.

4. Projekt "Herní prvky k rozhledně a fotbalovému hřišti" byl podpořen z Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 prostřednictvím Místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují z. s.
Image