• Oznámení zasedání zastupitelstva městyse dne 21.6.2021

  OZNÁMENÍ

  zasedání zastupitelstva městysu Žernov

  se uskuteční v budově úřadu městyse
  v pondělí 21. června 2021 od 17:00

  Program:

  1. Volba ověřovatele a zapisovatele
  2. Kontrola usnesení zastupitelstva
  3. Oprava inventarizační zprávy
  4. Rozpočtové opatření č. 3
  5. Změna ÚP Žernova č. 2 – vyhlášení
  6. Systém odpadového hospodaření obce
  7. Letní kino a organizace kulturních akcí
  8. Areál ZD – připomínka MUDr. Pácalta
  9. Komunitní centrum a hřiště u sokolovny
  10. Parkování na velké návsi
  11. Doplnění dopravního značení
  12. Žádost o prodej (pronájem) pozemku
  13. Návrh OZV o ochraně veřejné zeleně
  14. Termín konání dalšího zastupitelstva

  Při vstupu budou k dispozici respirátory třídy FFP 2 a dezinfekce rukou.

  V Žernově dne 11.6.2021
  Mgr. Libor Mojžíš, starosta

   
 • Ztratilo se štěně

  Dne 9. 6. 2021 se v katastru Žernova ztratila 10 měsíční fena (42 kg), vzhledem podobná vlčáku béžové barvy. Má růžový obojek.

  Případné informace, prosím, podejte na úřad městyse. 

   
 • Oznámení o termínech provádění pravidelných odečtů elektroměrů

  Informace o pravidelném odečtu najdete zde.

  plakát

   
 • Pozvánka na výstavu - Antonín Moskalyk

   
 • Aktuální informace ke Sčítání 2021

   Tady najdete aktuální informace ke Sčítání 2021. xxxx

  letak

   
Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Zlepšujeme informovanost pro občany.
Chcete dostávat aktuální informace o dění na Žernově z úřadu městyse?
(Výpadky a poruchy inženýrských sítí, kulturní a sportovní akce, brigády, atd.) Registrujte se prosím po kliknutí na baner
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Karel, Josef a Helena Čapkovi
Image
Image
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

1. Projekt "Revitalizace interaktivních herních prvků na motivy pohádek Boženy Němcové" byl spolufinancován z Programu rozvoje venkova v rámci 3. výzvy MAS Mezi Úpou a Metují, z.s.

2. Projekt "Mobilní vybavení pro spolkovou činnost na Žernově" byl spolufinancován z Programu rozvoje venkova v rámci 3. výzvy MAS Mezi Úpou a Metují, z.s.