Image
 • Žernov na ČT

  https://www.ceskatelevize.cz/porady/10091005596-zajimavosti-z-regionu-praha/224411030920225/

   
 • Pozvánka na svátek žen 2024

  Svazek obcí 1866 pořádá dne 8. 3. 2024 v Orelně Šonov SVÁTEK ŽEN.

  Odjezdy autobusu najedete v PŘÍLOZE.

   
 • Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 12.3.2024

  Firma ČEZ oznamuje přerušení dodávky elektřiny dne 12. 3. 2024 v části městyse Žernov od 8:00 do 16:00 hod.

  Dotčené lokalit: čp. 2, 9, 10, 34, 41-46, 49, 52, 63, 66, 70, 76, 83, 95, 96, 99, 100, 101, 104, 105, 109, 111, 114, 116, 117, 118,

  119, 122, 123, 124, 125, 128, 130, 132, 134, 135, 137, 143, 144, 145, 152

  kat. území Žernov u České Skalice: parcelní č. 32/6, 178, 185, 340/73, 74, 340/8, 472/15, 1385/2, 1416, 1427/2, 1479/1, 1479/2, 1499

   
 • Oznámení o přerušení dodávky elektřiny na Žernově dne 21.2.2024 pro čp. 3 a 10

  Firma ČEZ Distribuce upozorňuje na odstávku elektřiny

  dne 21.2.2024 od 8:00 do 15:00 hodin

  na Žernově pro číslo popisné 3 a 10.

   
 • Informace o poplatcích

  Aktuální informace o poplatcích za komunální odpad a o poplatcích za psy včetne QR kódu pro platbu naleznete na úřední desce.

   
Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Zlepšujeme informovanost pro občany.
Chcete dostávat aktuální informace o dění na Žernově z úřadu městyse?
(Výpadky a poruchy inženýrských sítí, kulturní a sportovní akce, brigády, atd.) Registrujte se prosím po kliknutí na baner
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Karel, Josef a Helena Čapkovi
Image
Image
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

1. Projekt "Revitalizace interaktivních herních prvků na motivy pohádek Boženy Němcové" byl spolufinancován z Programu rozvoje venkova v rámci 3. výzvy MAS Mezi Úpou a Metují, z.s.

2. Projekt "Mobilní vybavení pro spolkovou činnost na Žernově" byl spolufinancován z Programu rozvoje venkova v rámci 3. výzvy MAS Mezi Úpou a Metují, z.s.

3. Projekt "VYBAVENÍ DSO 1866 INTERAKTIVNÍMI PRVKY NA VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ" byl podpořen z Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020
prostřednictvím Místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují z. s.

4. Projekt "Herní prvky k rozhledně a fotbalovému hřišti" byl podpořen z Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 prostřednictvím Místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují z. s.

5. Projekt "Osvětlení Velké návsi v Žernově“ je spolufinancován Evropskou unií z Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020. Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD Místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují z. s.
Image
klikněte pro detail
Image
Image
Image
Image