Ceník pronájmů věcí a nemovitostí v majetku městyse Žernov

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 03.05.2021

Sejmuto: Nikdy

Zveřejnil (zodpovídá): Marie Hanušová