Archív dokumentů

Vyvěšeno Sejmuto Název
29.06.2020 04.08.2020 Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č. 2 ÚP
14.05.2020 20.07.2020 Veřejná vyhláška OOP na přechodnou úpravu provozu - Žernovský bajk ROAD 2020
28.04.2020 20.07.2020 Veřejná vyhláška - OOP k přechodné úpravě dopravního značení při akci BAJK ROAD 2020
27.04.2020 30.06.2020 Veřejná vyhláška FÚ - hromadný předpisný seznam k platbě daně z nemovitých věcí na rok 2020
24.04.2020 31.05.2020 Porovnání položek kalkulace cen vodného a stočného za rok 2019
06.04.2020 31.12.2022 Veřejná vyhláška OOP MZe k zalesňování po kůrovcové kalamitě
20.03.2020 30.04.2020 Mimořádné opatření pro maloobchody
18.03.2020 11.04.2020 Rozhodnutí č.2 - hejtmana KHK - omezení vstupu, pohybu a pobytu osob
05.03.2020 16.04.2020 Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech SO ÚPA - březen
16.01.2020 03.02.2020 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu Voda Červený Kostelec
17.12.2019 31.12.2020 Dodatek k obecně závazné vyhlášce o stanovení systému komunálního odpadu na rok 2020
16.12.2019 16.04.2020 Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech SO ÚPA prosinec 2019
10.12.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška OOP - kalamitní poškození lesních porostů
10.12.2019 28.02.2020 Informace pro vlastníky lesa - finanční pomoc na kůrovcovou kalamitu
02.12.2019 31.12.2020 Kalendář svozu komunálního odpadu 2020
28.11.2019 16.04.2020 Pozvánka na veřejný sněm SO 1866
14.11.2019 16.12.2019 Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech SO ÚPA listopad 2019
03.10.2019 16.04.2020 Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech SO ÚPA říjen 2019
26.09.2019 16.04.2020 Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech DSO 1866 září 2019
09.09.2019 08.10.2019 Veřejná vyhláška - Řízení o návrhu Územního plánu Slatina nad Úpou

Strana 6 z 43