Archív dokumentů

Vyvěšeno Sejmuto Název
14.10.2021 01.11.2021 Veřejná vyhláška- návrh Změny č. 3 ÚP Žernov - veřejné projednání
12.10.2021 28.10.2021 Veřejná vyhláška OOP - odstranění stávajícího svislého dopravního značení
26.08.2021 13.09.2021 Veřejná vyhláška OOP - stanovení místní úpravy provozu (odstranění DZ)
09.08.2021 25.08.2021 Veřejná vyhláška OOP stanovení místní úpravy provozu na MK -trvalé svislé DZ
02.08.2021 18.10.2021 Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech SO 1866 červenec
01.07.2021 19.07.2021 Veřejná vyhláška - OOP k přechodné úpravě provozu v intravilánu obce
21.06.2021 21.07.2021 Územní plán Žernov - odůvodnění změny. č. 2
21.06.2021 21.07.2021 Územní plán Žernov -úplné znění po změně č. 2
21.06.2021 08.07.2021 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Změny č. 2 územního plánu Žernov
14.06.2021 02.08.2021 Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech SO 1866 červen
07.06.2021 19.07.2021 Veřejná vyhláška OOP přechodná úprava provozu Žernovský bajk road 2021
07.06.2021 19.07.2021 Veřejná vyhláška OOP - přechodná úprava dopravního značení Žernovský bajk road 2021
31.05.2021 20.06.2021 Veřejná vyhláška - oznámení o návrzích opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe, Dunaje a Odry
27.05.2021 12.06.2021 Veřejná vyhlášky - stanovení místní úpravy provozu BAJK 2021
11.05.2021 31.05.2021 Veřejná vyhláška Zpráva o uplatňování ZÚR Královéhradeckého kraje v období 2018 - 2021
26.04.2021 14.06.2021 Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech SO 1866 duben
26.04.2021 26.05.2021 Veřejná vyhláška FÚ - hromadný předpisný seznam
01.04.2021 19.04.2021 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
30.03.2021 26.04.2021 Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech SO1866 březen
11.03.2021 30.03.2021 Veřejná vyhláška společné rozhodnutí dopravní a technická infrastruktura pro 12 RD Na Račanech

Strana 3 z 41