Archív dokumentů

Vyvěšeno Sejmuto Název
13.07.2023 03.08.2023 Veřejná vyhláška - výjimka pro odstranění jedince vlka
19.06.2023 03.08.2023 Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech SO 1866 červen 2023 a schválený Závěrečný účet SO 1866 za rok 2022
13.06.2023 31.12.2023 Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech SO ÚPA červen 2023
05.06.2023 25.06.2023 Veřejná vyhláška - OOP přechodná úprava dopravního značení BAJK ROAD 2023 (Jaroměř)
01.06.2023 22.06.2023 Veřejná vyhláška - OOP přechodná úprava provozu BAJK ROAD 2023 (Náchod)
01.06.2023 19.06.2023 Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech SO 1866 květen 2023 (4)
23.05.2023 01.06.2023 Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech SO 1866 květen 2023 (3)
23.05.2023 19.06.2023 Návrh závěrečného účtu SO 1866 za rok 2022
25.04.2023 15.05.2023 Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o NPP Babiččino údolí
20.04.2023 19.05.2023 Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
20.04.2023 25.05.2023 Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu k platbě daně z nemovitých věcí na rok 2023 ze dne 25.4.2023
17.04.2023 23.05.2023 Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech SO 1866 duben 2023 (2)
13.04.2023 15.05.2023 Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu k platbě daně z nemovitých věcí na rok 2023
09.03.2023 17.04.2023 Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech SO 1866 březen 2023 (1)
28.02.2023 28.03.2023 Veřejná vyhláška - OOP přechodná úprava provozu z důvodu úplné uzavírky Červeného mostu
27.02.2023 01.01.2024 Žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků
14.02.2023 31.12.2023 Výroční zpráva_dle §18 zákona č. 106-1999 Sb_rok_2022
10.01.2023 31.01.2023 Veřejná vyhláška OOP - přechodná úprava provozu z důvodu případných oprav havárií vodárenských zařízení
03.01.2023 19.01.2023 Veřejná vyhláška OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
15.12.2022 09.03.2023 Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech SO 1866 prosinec, schválený rozpočet SO 1866 na rok 2023, schválený SVR na rok 2024-2026

Strana 3 z 45