Archív dokumentů

Vyvěšeno Sejmuto Název
27.06.2018 03.08.2018 Příloha k veřejné vyhlášce OOP
27.06.2018 03.08.2018 Veřejná vyhláška OOP - přechodná úprava provozu na silnici III/304 9 v obcích Žernov a Červená Hora vjezdové brány
13.06.2018 07.01.2019 Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech SO ÚPA - červen
12.06.2018 30.09.2018 Příloha k veřejné vyhlášce OOP - Bílý most
12.06.2018 30.09.2018 Veřejná vyhláška OOP - přechodná úprava provozu Bílý Most
08.06.2018 16.04.2020 Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech DSO 1866
24.05.2018 07.01.2019 Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech SO ÚPA - květen
30.04.2018 16.04.2020 Závěrečný účet Svazku obcí 1866 za rok 2017
27.04.2018 16.04.2020 Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech DSO 1866
16.04.2018 07.01.2019 Oznámení SO ÚPA o povinné zveřejňovaných dokumentech
22.03.2018 22.04.2018 Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Všeliby
15.02.2018 02.03.2018 Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
12.02.2018 27.02.2018 Výběrové řízení na pověřence
12.02.2018 07.01.2019 Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech DSO ÚPA
08.01.2018 07.01.2019 Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech DSO ÚPA
04.01.2018 31.12.2018 Dodatek k OZV č. 1/2015 od odpadech
04.01.2018 19.01.2018 Záměr práva provést stavbu
02.01.2018 22.01.2018 Výzva k podání nabídky na VZ "Úpravy místních komunikací a realizace odstavné plochy pro osobní vozidla v městysu Žernov"
28.12.2017 28.01.2018 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR
21.12.2017 16.04.2020 Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech DSO 1866

Strana 10 z 44