Informace k nakládání s odpadem v době nouzového stavu

Jak správně nakládat s komunálním odpadem v době epidemie?

dopis

leták