Jak správně nakládat s komunálním odpadem v době epidemie?

dopis

leták