Informace ČTÚ pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu.

Informace pro občany

Organizace Péče o duševní zdraví otevřela v Náchodě centrum duševního zdraví a výrazně tak mění podporu osob s duševním onemocněním v celém okrese Náchod. Díky centru se snižuje čekací doba na setkání s psychiatrem, za klienty domů jezdí i zdravotní sestry nebo psycholožka.

Návrh jízdního řádu pro rok 2024 naleznete na webu Královéhradeckého kraje v sekci Jízdní řády.

Návrh železničního jízdního řádu pro rok 2024 - Doprava Královéhradeckého kraje (dopravakhk.cz)

 

Zasedání zastupitelstva městysu Žernov se uskuteční v budově úřadu městyse

v pondělí 5. června 2023 od 17:00 Program:

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení

4. Schválení účetní závěrky městyse Žernov za rok 2022

5. Schválení závěrečného účtu městyse Žernov za rok 2022

6. Rozpočtové opatření č. 3/2023

7. Dodatek ke směrnici o rozpočtu (schvalování rozpočtových změn) ,

8. Stavební zóna Mlynářská

9. Dodatek s firmou ElektroIN

10. Provoz multifunkčního hřiště

11. Příprava „Bajku“

12. Příprava letních akcí

13. Rekonstrukce cest v lokalitě Zlič a Bílý most

14. Různé

V Žernově dne 25.5.2023

Mgr. Libor Mojžíš, starosta městysu

Chcete ovlivnit život v Žernově do roku 2030? Věnujte své vesnici 7 minut času a vyplňte tento dotazník:

Dotazník k Programu rozvoje městyse Žernov na období let 2024-2030

Po dvouleté pauze na Žernově opět tříkrálové koledování.  Kasičky jste naplnili částkou 17 056 Kč. Děkujeme všem ochotným dárcům.

V příloze najdete rozpis svozů komunálního odpadu na rok 2023.

svozový kalendář