ČEZ Distribuce mění způsob oznamování plánovaných odstávek. Výlepy letáků budou nahrazeny oznámením e-mailem nebo SMS přímo zákazníkům.

Léta s letáky končí

 

Hospicová pomoc v domácnosti v době pandemie covid-19

Péče o umírající se za času koronaviru změnila. Jako domácí hospic pomáháme ulevit nemocnicím, staráme se o pacienty, kteří už nemohou být dále hospitalizováni a jsou z nemocnic překládáni např. do léčeben dlouhodobě nemocných (LDN).

Stále častěji se na nás obrací blízcí pacientů, kteří onemocněli koronavirem, jejich prognóza není dobrá, ale umožňuje domácí péči. Taková péče se pro nás momentálně stává běžnou, a proto bychom rádi dali vědět občanům, že i v takových případech se na nás mohou obrátit.

Podmínkou v takovém případě je vážný stav pacienta a to, že v domácnosti s nemocným musí být přítomen nejméně jedna pečující osoba. Nejste-li si jistí, zda je pro vás hospicové péče vhodná, neváhejte nás kontaktovat.

Pomáháme s péčí o pacienty, o které si jejich nejbližší přejí pečovat doma. Nabízíme péči 7 dní v týdnu a 24 hodin denně. A pokud nelze pečovat doma, je v případě volné kapacity možnost využít i lůžkové péče v Hospici Anežky České, kdy nejbližší neztratí s nemocným kontakt.

Iva Valerová, vrchní sestra Mobilního hospice Anežky České

 

Kontakt na naši službu:

Kontaktní osoba: Iva Valerová, tel.: 724 094 556, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mobilní hospic Anežky České Husova 649

54941 Červený Kostelec

V příloze najdete nabídky kurzů pro pečující o osoby blízké v Královéhradeckém kraji. Kurzy jsou pro pečující zdarma.

leták 1 

leták 2

leták 3

leták 4

leták 5

 

Z informačního letáku se dozvíte více o působnosti veřejného ochránce práv pro děti a mladé dospělé.

leták

 

Dne 16. 2. 2021 od 7:30 do 15:30 hod dojde v celé obci (Žernov i Rýzmburk) k plánovanému přerušení dodávky elektřiny.

OZNÁMENÍ

zasedání zastupitelstva městysu Žernov

se uskuteční v bývalé restauraci U Čapků v pondělí 8. února 2021 od 17:00

Program:

 1. Volba ověřovatele a zapisovatele
 2. Kontrola usnesení zastupitelstva
 3. Rozpočtové opatření 9,10/2020
 4. Informace o změně ÚP č. 2 a změna ÚP Žernova č. 3 (žádosti pana Havlíčka a obce Červená Hora)
 5. Informace z DSO ÚPA (cyklostezky, senior taxi, měření rychlosti)
 6. Informace – Červený most
 7. Zadání projektové dokumentace na parkoviště u sokolovny
 8. Zpoplatnění vstupu na rozhlednu
 9. Rozpočet městyse na rok 2021
 10. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022-2025
 11. Workoutové herní prvky u rozhledny – úprava návrhu rozpočtu 2021
 12. Investiční akce na rok 2021 - smlouva s firmou a Repare a Silvagro
 13. (Rekonstrukce Velké návse a manipulační plocha pro odpady)
 14. Smlouva s Vodou ČK - dodatek č. 7
 15. Komunitní centrum – příprava projektu a vypořádání pozemků
 16. Věcné břemeno na pozemek č. 1133/1, k.ú. Žernov
 17. Hřiště na velké návsi – oprava mantinelů
 18. Zimní a letní údržba veřejných prostranství a komunikací
 19. Odpadové hospodářství 2022+ (vyhlášky a systém)
 20. Vydávání informačního občasníku
 21. Program rozvoje venkova – podpis smluv se SZIF
 22. Záměry a vize obce na léta 2021+ (Alej Na arendách, Cyklostezky a traily, OZE, KC, Komunitní energetika, PRV 2021 – workoutové hřiště a kontejnerový přístřešek)
 23. Majetkoprávní úkony
 24. Žádosti o dary – Baby boxy, NONA Nové Město n. Met., Charita Červený Kostelec
 25. Dohoda o provedení práce u zastupitelů
 26. Různé.
 27. Při vstupu budou k dispozici respirátory třídy FFP 2 a dezinfekce rukou.

V Žernově dne 23. ledna 2020. Mgr. Libor Mojžíš, starosta

Cena vodného na rok 2021 činí 38,10 Kč/m3 včetně daně.

Vzhledem k epidemiologické situaci je možné platit poplatky za svoz odpadu a poplatky za psy bankovním převodem na účet obce - č. ú. 1113342319/0800.

Do textu uveďte své jméno. I nadále je nutné osobně vyzvednout známku na odpady.