Sčítání lidu 2021 online začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Kdo se nesečte online, má možnost od 17.4 do 11. 5. 2021 odevzdat listinný sčítací formulář.

Více informací zde

V příloze najdete nabídky kurzů pro pečující o osoby blízké v Královéhradeckém kraji. Kurzy jsou pro pečující zdarma.

leták 1 

leták 2

leták 3

leták 4

leták 5

 

Dne 24. 2. 2021 od 7:30 do 15:30 hod dojde v celé obci (Žernov i Rýzmburk) k plánovanému přerušení dodávky elektřiny.

Z informačního letáku se dozvíte více o působnosti veřejného ochránce práv pro děti a mladé dospělé.

leták

 

Dne 16. 2. 2021 od 7:30 do 15:30 hod dojde v celé obci (Žernov i Rýzmburk) k plánovanému přerušení dodávky elektřiny.

OZNÁMENÍ

zasedání zastupitelstva městysu Žernov

se uskuteční v bývalé restauraci U Čapků v pondělí 8. února 2021 od 17:00

Program:

 1. Volba ověřovatele a zapisovatele
 2. Kontrola usnesení zastupitelstva
 3. Rozpočtové opatření 9,10/2020
 4. Informace o změně ÚP č. 2 a změna ÚP Žernova č. 3 (žádosti pana Havlíčka a obce Červená Hora)
 5. Informace z DSO ÚPA (cyklostezky, senior taxi, měření rychlosti)
 6. Informace – Červený most
 7. Zadání projektové dokumentace na parkoviště u sokolovny
 8. Zpoplatnění vstupu na rozhlednu
 9. Rozpočet městyse na rok 2021
 10. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022-2025
 11. Workoutové herní prvky u rozhledny – úprava návrhu rozpočtu 2021
 12. Investiční akce na rok 2021 - smlouva s firmou a Repare a Silvagro
 13. (Rekonstrukce Velké návse a manipulační plocha pro odpady)
 14. Smlouva s Vodou ČK - dodatek č. 7
 15. Komunitní centrum – příprava projektu a vypořádání pozemků
 16. Věcné břemeno na pozemek č. 1133/1, k.ú. Žernov
 17. Hřiště na velké návsi – oprava mantinelů
 18. Zimní a letní údržba veřejných prostranství a komunikací
 19. Odpadové hospodářství 2022+ (vyhlášky a systém)
 20. Vydávání informačního občasníku
 21. Program rozvoje venkova – podpis smluv se SZIF
 22. Záměry a vize obce na léta 2021+ (Alej Na arendách, Cyklostezky a traily, OZE, KC, Komunitní energetika, PRV 2021 – workoutové hřiště a kontejnerový přístřešek)
 23. Majetkoprávní úkony
 24. Žádosti o dary – Baby boxy, NONA Nové Město n. Met., Charita Červený Kostelec
 25. Dohoda o provedení práce u zastupitelů
 26. Různé.
 27. Při vstupu budou k dispozici respirátory třídy FFP 2 a dezinfekce rukou.

V Žernově dne 23. ledna 2020. Mgr. Libor Mojžíš, starosta

Cena vodného na rok 2021 činí 38,10 Kč/m3 včetně daně.

Vzhledem k epidemiologické situaci je možné platit poplatky za svoz odpadu a poplatky za psy bankovním převodem na účet obce - č. ú. 1113342319/0800.

Do textu uveďte své jméno. I nadále je nutné osobně vyzvednout známku na odpady.

 

Dodatečná výzva na kotlíkové dotace.

http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=189

Čtěte dále ...