Zpráva Krajské hygienické stanice ke dni 6.3.2020

Doporučení pro občany cestovatele.

Leták

Upozornění pro občany - ukončení svozu nádob se starou známkou

 

V týdnu od 16. 3. 2020 bude ukončen svoz nádob na komunální odpad označených známkou z roku 2019.

Žádáme občany, aby v pondělí 9. 3. 2020 využili poslední příležitost k nákupu známek na odpady na rok 2020.

Doporučení k předcházení šíření infekce koronaviru

V příloze najdete informace k problematice výskytu koronaviru v Evropě.

Jak správně mýt ruce

Pro cestovatele

Snížení rizik nákazy koronavirem

 

Pozvánka na Svátek žen

Mikroregion Svazek obcí 1866 pro vás připravil Svátek žen.

Dne 7. 3. 2020 v Orelně Šonov vystoupí umělecký soubor Kouč.

Občerstvení zajištěno. Připraven svoz autobusem.

pozvánka

 

Informace Krajské hygienické stanice KHK

V příloze najdete informace Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje k infekci koronaviru.

Co dělat?

Algoritmus

Oznámení zasedání zastupitelstva městyse dne 3.2.2020

OZNÁMENÍ

zasedání zastupitelstva městysu Žernov se uskuteční v budově úřadu městyse v pondělí 3. února 2020 od 17:00

Program: 1. Volba ověřovatele a zapisovatele

2. Kontrola usnesení zastupitelstva

3. Rozpočtové opatření 13/2019

4. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva

5. Veřejnoprávní smlouva se ZKO Rýzmburk

6. Smlouvy s DSO Úpa

7. Rozpočet městyse na rok 2020

8. Zpráva o uplatňování územního plánu

9. Majetkoprávní úkony

10. Smlouva s Vodou ČK – dodatek č. 6

11. Program rozvoje městyse

12. Kamerový zabezpečovací systém

13. Vesnice roku 2020

14. Hřiště na velké návsi

15. Majetkoprávní řešení – pozemky p.č. 75/8, 77/2 a 77/3, k.ú. Žernov

16. Dohody o provedení práce zastupitelů

17. Oprava studen v k.ú. Žernov

18. Různé

V Žernově dne 23. ledna 2020.

Mgr. Libor Mojžíš, starosta

Poplatky

V lednu byl zahájen prodej známek na svoz odpadů a výběr poplatků ze psa.

 Ceník

Tříkrálová sbírka

V sobotu 11. 1. 2020 se v naší obci uskutečnila Tříkrálová sbírka. Výtěžek ze sbírky činil 13 922 Kč. Děkujeme všem ochotným dárcům.

Kontakt

Úřad městyse Žernov, č. p. 112

Žernov 552 03, pošta Česká Skalice

zernov@zernov.cz

Tel.: 491 452 501

Mob.: 602 223 918

e-podatelna

ID datové schránky: wzpa9cp

Kde nás najdete

Najděte si nás na mapy.cz

GPS: 50.4304028N, 16.0574450E

Územní plán

X