Zasedání zastupitelstva městysu Žernov se uskuteční v budově úřadu městyse

v pondělí 5. června 2023 od 17:00 Program:

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení

4. Schválení účetní závěrky městyse Žernov za rok 2022

5. Schválení závěrečného účtu městyse Žernov za rok 2022

6. Rozpočtové opatření č. 3/2023

7. Dodatek ke směrnici o rozpočtu (schvalování rozpočtových změn) ,

8. Stavební zóna Mlynářská

9. Dodatek s firmou ElektroIN

10. Provoz multifunkčního hřiště

11. Příprava „Bajku“

12. Příprava letních akcí

13. Rekonstrukce cest v lokalitě Zlič a Bílý most

14. Různé

V Žernově dne 25.5.2023

Mgr. Libor Mojžíš, starosta městysu