Archív dokumentů

Vyvěšeno Sejmuto Název
02.02.2015 17.02.2015 Výkaz Rozvaha 2014 DSO ÚPA
02.02.2015 17.02.2015 Výkaz zisku a ztrát 2014 DSO ÚPA
02.02.2015 17.02.2015 Výkaz Příloha 2014 DSO ÚPA
02.02.2015 17.02.2015 Závěrečný účet DSO ÚPA na rok 2014
29.01.2015 13.02.2015 Závěry zjišťovacího řízení ke koncepci "Program rozvoje cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji pro období 2014 - 2020
22.01.2015 06.02.2015 Návrh rozpočtu DSO 1866 na rok 2015
12.01.2015 27.01.2015 Koncepce "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe"
06.01.2015 21.01.2015 Koncepce "Národní plán povodí Labe"
30.12.2014 30.01.2015 Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje 2014 - 2020
18.12.2014 30.04.2015 Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním
09.12.2014 12.01.2015 Záměr na prodej pozemku
09.12.2014 12.01.2015 Záměr na prodej pozemku - příloha
23.10.2014 07.11.2014 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy na silnici III/304 9
24.09.2014 30.10.2014 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Žernov
18.09.2014 07.10.2014 Nařízení obce č. 5/2014 o záměru zadat zpracování LHO
18.09.2014 07.10.2014 Nařízení obce č. 5/2014 - průvodní dopis
15.09.2014 05.12.2014 Záměr na prodej pozemku
15.09.2014 05.12.2014 Záměr na prodej pozemku - příloha
11.08.2014 12.10.2014 Stanovení minimálního počtu členů OVK a informace o počtu a sídle volebních okrsků
07.07.2014 31.08.2014 Volby do zastupitelstva obce - počet podpisů na peticích u NK a sdružení NK

Strana 17 z 43