Archív dokumentů

Vyvěšeno Sejmuto Název
15.01.2016 01.02.2016 Návrh rozpočtu městysu Žernov na rok 2016
14.05.2015 30.06.2015 Závěrečný účet obce Žernov za rok 2014
14.05.2015 30.06.2015 Zpráva o výsledku hospodaření obce Žernov za rok 2014
14.05.2015 30.06.2015 Fin 2014 obce Žernov
14.05.2015 30.06.2015 Rozvaha 2014 obec Žernov
14.05.2015 30.06.2015 Výkaz zisku a ztrát 2014 obec Žernov
14.05.2015 30.06.2015 Příloha 2014 obec Žernov
05.03.2015 20.03.2015 Záměr na pronájem pozemku
05.03.2015 20.03.2015 Záměr na prodej drobného dlouhodobého majetku
15.01.2015 03.02.2015 Návrh rozpočtu obce Žernov na rok 2015
12.01.2015 02.02.2015 Záměr pronájmu sociálního zařízení sokolovny
22.09.2014 30.10.2014 Záměr zřízení služebnosti
15.04.2014 15.05.2014 Závěrečný účet obce Žernov za rok 2013
15.04.2014 15.05.2014 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Žernov za rok 2013
15.04.2014 15.05.2014 Výkaz Fin 2013
15.04.2014 15.05.2014 Rozvaha 2013
15.04.2014 15.05.2014 Výkaz zisku a ztrát 2013
15.04.2014 15.05.2014 Příloha 2013
17.01.2014 03.02.2014 Návrh rozpočtu obce Žernov na rok 2014
07.11.2013 06.03.2017 Výhled obce na období 2014 - 2016

Strana 26 z 39