Archív dokumentů

Vyvěšeno Sejmuto Název
14.05.2013 31.12.2013 Závěrečný účet obce za rok 2012
14.05.2013 31.12.2013 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žernov
14.05.2013 31.12.2013 Výkaz Fin 2 - 12 M obec Žernov
14.05.2013 31.12.2013 Rozvaha obec Žernov
14.05.2013 31.12.2013 Výkaz zisku a ztrát obec Žernov
14.05.2013 31.12.2013 Příloha obec Žernov
25.01.2013 31.12.2013 Návrh rozpočtu obce na rok 2013 - položkový
25.01.2013 31.12.2013 Návrh rozpočtu obce Žernov 2013 - zkrácený
23.05.2012 02.09.2015 Závěrečný účet obce za rok 2011
23.05.2012 02.09.2015 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011
23.05.2012 02.09.2015 Výkaz Fin 2 - 12 M 2011
23.05.2012 02.09.2015 Rozvaha 2011
23.05.2012 02.09.2015 Výkaz zisku a ztrát 2011
23.05.2012 02.09.2015 Příloha 2011
14.02.2012 02.09.2015 Schválený rozpočet obce na rok 2012
17.01.2012 06.02.2012 Návrh rozpočtu obce Žernov na rok 2012
05.05.2011 23.05.2011 Závěrečný účet obce Žernov za rok 2010
05.05.2011 23.05.2011 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010
05.05.2011 23.05.2011 Výkaz Fin 2-12/2010
05.05.2011 23.05.2011 Rozvaha 12/2010

Strana 27 z 39