Archív dokumentů

Vyvěšeno Sejmuto Název
15.04.2014 15.05.2014 Rozvaha 2013
15.04.2014 15.05.2014 Výkaz zisku a ztrát 2013
15.04.2014 15.05.2014 Příloha 2013
17.01.2014 03.02.2014 Návrh rozpočtu obce Žernov na rok 2014
07.11.2013 06.03.2017 Výhled obce na období 2014 - 2016
14.05.2013 31.12.2013 Závěrečný účet obce za rok 2012
14.05.2013 31.12.2013 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žernov
14.05.2013 31.12.2013 Výkaz Fin 2 - 12 M obec Žernov
14.05.2013 31.12.2013 Rozvaha obec Žernov
14.05.2013 31.12.2013 Výkaz zisku a ztrát obec Žernov
14.05.2013 31.12.2013 Příloha obec Žernov
25.01.2013 31.12.2013 Návrh rozpočtu obce na rok 2013 - položkový
25.01.2013 31.12.2013 Návrh rozpočtu obce Žernov 2013 - zkrácený
23.05.2012 02.09.2015 Závěrečný účet obce za rok 2011
23.05.2012 02.09.2015 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011
23.05.2012 02.09.2015 Výkaz Fin 2 - 12 M 2011
23.05.2012 02.09.2015 Rozvaha 2011
23.05.2012 02.09.2015 Výkaz zisku a ztrát 2011
23.05.2012 02.09.2015 Příloha 2011
14.02.2012 02.09.2015 Schválený rozpočet obce na rok 2012

Strana 28 z 40