Archív dokumentů

Vyvěšeno Sejmuto Název
10.09.2013 04.10.2013 Záměr na prodej pozemků
10.09.2013 04.10.2013 Záměr na prodej pozemků - schema l
10.09.2013 04.10.2013 Záměr na prodej pozemků schema II
26.08.2013 10.09.2013 Návrh koncepce Komplexní studie progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací
08.08.2013 30.08.2013 Oznámení o obnově katastrálního operátu a vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí
05.08.2013 20.08.2013 Vyhlášení období mimořádných klimatických podmínek
18.07.2013 06.08.2013 Návrh koncepce Strategického rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 včetně vlivů na životní prostředí
25.06.2013 10.07.2013 Veřejná vyhláška - stavební povolení "Žernov - polní cesty č. 11 a č. 12
17.06.2013 02.07.2013 Územní rozhodnutí a stavební povolení RD Kadaník
04.06.2013 19.06.2013 Mimořádná veterinární opatření - varroáza včel
03.06.2013 18.06.2013 Rozhodnutí o vyhlášení krizového stavu
28.05.2013 29.06.2013 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení správního řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
27.05.2013 12.06.2013 Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Pod Rýzmburkem
16.05.2013 16.06.2013 Závěr zjišťovacího řízení o posuzování vlivu na životní prostředí
16.05.2013 16.06.2013 Závěrečný účet DSO 1866
16.05.2013 16.06.2013 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO 1866
16.05.2013 16.06.2013 Výkaz Fin DSO 1866
16.05.2013 16.06.2013 Rozvaha DSO 1866
16.05.2013 16.06.2013 Výkaz zisku a ztrát DSO 1866
16.05.2013 16.06.2013 Příloha DSO 1866

Strana 20 z 44