Archív dokumentů

Vyvěšeno Sejmuto Název
06.05.2014 30.05.2014 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
28.04.2014 13.05.2014 Závěrečný účet DSO 1866 za rok 2013
28.04.2014 13.05.2014 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO 1866 za rok 2013
28.04.2014 13.05.2014 Výkaz Fin 2013
28.04.2014 13.05.2014 Rozvaha 2013
28.04.2014 13.05.2014 Výkaz zisku a ztrát 2013
28.04.2014 13.05.2014 Příloha 2013
24.04.2014 30.05.2014 Oznámení o svolání prvního zasedání OVK pro volby do Evropského parlamentu konané dne 23. a 24. 5. 2014
27.03.2014 27.04.2014 Ukončení mimořádných veterinárních opatření - varroáza včel
20.03.2014 30.05.2014 Stanovení minimálního počtu členů OVK a informace o počtu a sídle volebních okrsků
17.03.2014 03.04.2014 Závěrečný účet DSO ÚPA za rok 2013
20.02.2014 20.03.2014 Stanovisko Ministerstva životního prostředí k návrhu koncepce "Strategie Královéhradeckého kraje 2014 - 2020"
13.02.2014 07.05.2014 Záměr na prodej pozemku
13.02.2014 07.05.2014 Záměr na prodej pozemku - příloha 1
13.02.2014 07.05.2014 Záměr na prodej pozemku - příloha 2
11.02.2014 14.03.2014 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
16.01.2014 01.02.2014 Veřejná vyhláška polní cesty č. 7 a 8 - prodloužení stavebního povolení
13.01.2014 30.01.2014 Návrh rozpočtu DSO ÚPA na rok 2014
09.01.2014 30.01.2014 Návrh rozpočtu DSO 1866 na rok 2014
10.12.2013 25.01.2014 Veřejná vyhláška - oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu na části k.ú.

Strana 20 z 46