Archív dokumentů

Vyvěšeno Sejmuto Název
18.09.2014 07.10.2014 Nařízení obce č. 5/2014 o záměru zadat zpracování LHO
18.09.2014 07.10.2014 Nařízení obce č. 5/2014 - průvodní dopis
15.09.2014 05.12.2014 Záměr na prodej pozemku
15.09.2014 05.12.2014 Záměr na prodej pozemku - příloha
11.08.2014 12.10.2014 Stanovení minimálního počtu členů OVK a informace o počtu a sídle volebních okrsků
07.07.2014 31.08.2014 Volby do zastupitelstva obce - počet podpisů na peticích u NK a sdružení NK
07.07.2014 31.08.2014 Volby do zastupitelstva obce - registrační úřad a počty zastupitelů
09.06.2014 30.06.2014 Zpráva o uplatňování územního plánu Lhota pod Hořičkami
22.05.2014 29.08.2014 Záměr obce na prodej pozemků
22.05.2014 29.08.2014 Záměr obce na prodej pozemků - příloha
19.05.2014 19.06.2014 Veřejná vyhláška Návrh zadání změny č. 2 ÚP Vestec
06.05.2014 30.05.2014 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
28.04.2014 13.05.2014 Závěrečný účet DSO 1866 za rok 2013
28.04.2014 13.05.2014 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO 1866 za rok 2013
28.04.2014 13.05.2014 Výkaz Fin 2013
28.04.2014 13.05.2014 Rozvaha 2013
28.04.2014 13.05.2014 Výkaz zisku a ztrát 2013
28.04.2014 13.05.2014 Příloha 2013
24.04.2014 30.05.2014 Oznámení o svolání prvního zasedání OVK pro volby do Evropského parlamentu konané dne 23. a 24. 5. 2014
27.03.2014 27.04.2014 Ukončení mimořádných veterinárních opatření - varroáza včel

Strana 18 z 44