Archív dokumentů

Ostatní informace

Vyvěšeno Sejmuto Název
15.01.2013 31.12.2013 Kalendář svozu komunálního odpadu pro rok 2013
27.09.2012 31.10.2012 Varování Ministerstva zdravotnictví ČR
19.04.2012 30.05.2012 Vyhlášení konkurzního řízení Obec Studnice
17.01.2012 31.12.2012 Poplatky za odpady rok 2012
09.01.2012 31.12.2012 Svozový kalendář 2012
02.01.2012 31.12.2012 Daň z nemovitosti od roku 2012
05.04.2011 30.11.2011 Informace finančního úřadu k úhradě daně z nemovitosti pro rok 2011
05.04.2011 30.11.2011 Informace finančního úřadu ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu
22.03.2011 31.12.2011 Sčítání lidu 2011 - seznam sběrných míst České pošty
14.03.2011 31.12.2011 Pracoviště ČSÚ v Královéhradeckém kraji
04.03.2011 31.12.2011 Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - sčítací komisař
04.03.2011 31.12.2011 Sčítání lidu, domů a bytů 2011- sčítací komisař
04.03.2011 31.12.2011 Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - sčítací obvody

Volby

Vyvěšeno Sejmuto Název
21.05.2024 09.06.2024 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
16.05.2024 09.06.2024 Vyrozumění členů OVK o termínu školení k zásadám hlasování při volbách do Evropského parlamentu
02.05.2024 09.06.2024 Oznámení o konání I. zasedání okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu
25.04.2024 10.06.2024 Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do EP
25.04.2024 10.06.2024 Oznámení o jmenování zapisovatele OVK pro volby do Evropského parlamentu
18.04.2024 10.06.2024 Žádost o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do EP
18.04.2024 10.06.2024 Informace pro voliče do EP, který změnil TP v době od 29.4.do 7.6.2024

Strana 44 z 46