Telefonní číslo pro příjem žádostí o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 05.01.2023

Sejmuto: 29.01.2023

Zveřejnil (zodpovídá): Marie Hanušová