Vyrozumění členů OVK o termínu školení k zásadám hlasování

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 08.09.2022

Sejmuto: 25.09.2022

Zveřejnil (zodpovídá): Marie Hanušová