Archív dokumentů

Zápisy a usnesení zastupitelstva

Vyvěšeno Sejmuto Název
17.03.2011 31.12.2011 Zápis a usnesení zastupitelstva obce ze dne 14.3.2011
01.03.2011 31.12.2011 Zapis a usnesení zastupitelstva obce ze dne 21.2.2011
20.01.2011 30.12.2011 Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 13.1.2011

Územní plány

Vyvěšeno Sejmuto Název
24.06.2014 10.07.2014 Veřejná vyhláška - vydání územního plánu Žernov formou opatření obecné povahy č. 1/2014
24.06.2014 10.07.2014 Územní plán obce Žernov - textová část
24.06.2014 10.07.2014 Územní plán obce Žernov – hlavní výkres
18.03.2014 25.04.2014 Veřejná vyhláška - veřejné projednávání návrhu ÚP Žernov
17.10.2013 07.12.2013 Veřejná vyhláška - návrh územního plánu
09.05.2013 09.06.2013 Veřejná vyhláška - projednávání Návrhu zadání územního plánu Žernov
09.05.2013 09.06.2013 Návrh zadání územního plánu Žernov
11.10.2012 30.11.2012 Veřejná vyhláška - změna územního plánu č. 4 Studnice
06.12.2011 30.12.2011 Veřejná vyhláška - Změna č. 3 územního plánu obce Žernov
06.12.2011 30.12.2011 Opatření obecné povahy č. 1/2011 Změna č. 3 ÚPO Žernov
06.10.2011 30.12.2011 Veřejná vyhláška - Řízení o návrhu změny č. 3 ÚP obce Žernov
23.06.2011 24.07.2011 Veřejná vyhláška KPÚ Světlá u Hořiček
26.04.2011 31.12.2011 Upravený Návrh zadání Změny ÚP č. 3 obce Žernov
15.03.2011 31.12.2011 Oprava chyby v ÚP č. 3- průvodní dopis
15.03.2011 31.12.2011 Opravený text v Návrhu zadání Změny č. 3 ÚP obce Žernov
08.03.2011 31.12.2011 Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání Změny ÚP č. 3 obce Žernov
08.03.2011 31.12.2011 Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání Změny ÚP č. 3 obce Žernov

Strana 38 z 46