Opatření obecné povahy č. 1/2011 Změna č. 3 ÚPO Žernov

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
Soubory ke stažení:
OOP- Žernov č. 3.pdf

Vyvěšeno: 06.12.2011

Sejmuto: 30.12.2011

Zveřejnil (zodpovídá):