Úřední deska

Obecní vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název
17.10.2016 - Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací
03.11.2015 - Pravidla pro udělování čestného občanství a ceny obce Žernov
25.05.2015 - Veřejnoprávní smlouva o obecní policii
21.04.2015 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
21.04.2015 - Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
21.04.2015 - Nařízení obce č. 1/2015 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na územní obce Žernov
05.02.2015 - Obecně závazná vyhláška o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
05.01.2015 - Směrnice o provozu obecního mikrobusu
05.08.2014 - Pravidla pro výdej ornice Žernov
28.11.2013 - Pravidla pro investice, opravu a údržbu do místních komunikací a inženýrských sítí obce Žernov
24.05.2011 - Vyhláška č. 1/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
18.01.2011 - Poplatky za psa
18.01.2011 - Jednací řád Zastupitelstva obce
04.12.2010 - Organizační a pracovní řád Obecního úřadu

Ostatní informace

Vyvěšeno Sejmuto Název
01.02.2016 - Žernov jako městys - zdůvodnění
01.02.2016 - Státní okresní archiv - zdůvodnění městysu
01.02.2016 - Rozhodnutí o ustanovení městysu
14.11.2011 - Zpevněné plochy pozemků jako předmět daně z pozemků

Hospodaření obce

Vyvěšeno Sejmuto Název
08.12.2015 - Výhled obce Žernov na období 2017 - 2019

Strana 13 z 13