Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
Soubory ke stažení:
OZV odpady na UD.pdf

Vyvěšeno: 21.04.2015

Sejmuto: Nikdy

Zveřejnil (zodpovídá):