Úřední deska

Ostatní dokumenty

Vyvěšeno Sejmuto Název
21.02.2022 - Výroční zpráva za rok 2021 podle zákona č. 106/1999
15.02.2022 - Veřejná vyhláška - oznámení o vydání změny č. 3 ÚP Žernov formou OOP
22.12.2021 - Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech SO 1866 prosinec
14.12.2021 - Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech SO ÚPA prosinec 2021
15.11.2021 - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SO 1866 na období 2023-2025
15.11.2021 - Návrh rozpočtu SO 1866 na rok 2022

Obecní vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název
08.02.2022 - Umístění zvláštních sběrných nádob na území městyse Žernov
06.12.2021 - Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
06.12.2021 - Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Hospodaření obce

Vyvěšeno Sejmuto Název
08.02.2022 - Schválený rozpočet městyse Žernov na rok 2022
18.01.2022 - Návrh rozpočtu městyse Žernov na rok 2022
18.01.2022 - Rozpočtové opatření č. 16/2021
18.01.2022 - Rozpočtové opatření č. 15/2021
18.01.2022 - Rozpočtové opatření č. 14/2021
09.12.2021 - Rozpočtové provizorium městyse Žernov na rok 2022
07.12.2021 - Rozpočtové opatření č. 13/2021
07.12.2021 - Rozpočtové opatření č. 12/2021
06.12.2021 - Záměr na změnu smlouvy o pronájmu vodovodu
11.11.2021 - Rozpočtové opatření č. 11/2021
11.11.2021 - Rozpočtové opatření č. 10/2021

Strana 6 z 14