Archív dokumentů

Vyvěšeno Sejmuto Název
24.11.2015 31.12.2015 Návrh rozpočtu na rok 2016 DSO ÚPA
23.11.2015 10.12.2015 Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
05.10.2015 20.10.2015 Záměr na prodej pozemku
05.10.2015 20.10.2015 Záměr zřízení služebnosti
27.08.2015 15.09.2015 Záměr zřízení služebnosti na ppč. 1133/1
27.08.2015 15.09.2015 Záměr zřízení služebnosti na ppč.1173/6 a 1173/7
27.08.2015 15.09.2015 Záměr zřízení služebnosti na ppč. 483/1
27.08.2015 15.09.2015 Záměr zřízení služebnosti na ppč. 1165
20.08.2015 20.09.2015 Rozhodnutí o ukončení období mimořádných klimatických podmínek
07.08.2015 30.09.2015 Rozhodnutí o vyhlášení období mimořádných klimatických podmínek
27.07.2015 30.09.2015 Opatření obecné povahy při nedostatku vody
20.07.2015 20.09.2015 Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod
20.07.2015 20.09.2015 Návrh opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod
16.06.2015 30.07.2015 Záměr zřízení služebnosti
14.05.2015 02.06.2015 Záměr na prodej pozemku
02.04.2015 23.06.2015 Veřejná vyhláška - oznámení o návrzích opatření obecné povahy
02.04.2015 23.06.2015 Národní plán povodí Labe
02.04.2015 23.06.2015 Národní plán povodí Odry
02.04.2015 23.06.2015 Národní plán povodí Dunaje
02.04.2015 23.06.2015 Seznam obcí - povodí Labe