Aktuální dokumenty

GDPR

Vyvěšeno Sejmuto Název
01.11.2019 - INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ dle čl. 13 a čl. 14 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679
01.11.2019 - Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách Městysu Žernov

Ostatní dokumenty

Vyvěšeno Sejmuto Název
21.09.2020 31.12.2020 Rozhodnutí o odstranění stavby vrchního vedení NN - Světlá, Pohodlí
15.09.2020 31.10.2020 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
14.09.2020 31.10.2020 Vyrozumění o konání školení - volby do zastupitelstva kraje
10.09.2020 30.09.2020 Rozhodnutí o umístění stavby nového kabelového vedení NN Světlá a Pohodlí
01.09.2020 31.10.2020 Oznámení o svolání zasedání OVK pro volby do zastupitelstev krajů
03.08.2020 31.12.2022 Opatření obecné povahy MZe - kalamitní poškození lesních porostů
20.07.2020 05.10.2020 Stanovení minimálního počtu členů OVK a informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů
16.04.2020 - Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech SO ÚPA duben 2020

Hospodaření obce

Vyvěšeno Sejmuto Název
10.09.2020 - Rozpočtové opatření č. 5/2020
20.07.2020 - Rozpočtové opatření č. 4/2020
09.06.2020 - Schválený Závěrečný účet městyse Žernov za rok 2019
09.06.2020 - Rozpočtové opatření č. 3/2020
12.05.2020 - Rozpočtové opatření č. 2/2020

Obecní vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název
08.09.2020 - Směrnice č. 1/2020 - Funkce pověřené osoby pro enegetický management
10.08.2020 - Řád veřejného pohřebiště 2019

Zápisy a usnesení zastupitelstva

Vyvěšeno Sejmuto Název
27.08.2020 31.12.2020 Zápis a usnesení zastupitelstva ze dne 24.8.2020
09.06.2020 31.12.2020 Zápis a usnesení zastupitelstva ze dne 1.6.2020
14.04.2020 31.12.2020 Zápis a usnesení zastupitelstva ze dne 6.4.2020 formou videokonference

Strana 1 z 7