Aktuální dokumenty

GDPR

Vyvěšeno Sejmuto Název
01.11.2019 - INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ dle čl. 13 a čl. 14 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679
01.11.2019 - Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách Městysu Žernov

Ostatní dokumenty

Vyvěšeno Sejmuto Název
16.01.2020 03.02.2020 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu Voda Červený Kostelec
17.12.2019 31.12.2020 Dodatek k obecně závazné vyhlášce o stanovení systému komunálního odpadu na rok 2020
16.12.2019 - Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech SO ÚPA prosinec 2019
10.12.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška OOP - kalamitní poškození lesních porostů
10.12.2019 28.02.2020 Informace pro vlastníky lesa - finanční pomoc na kůrovcovou kalamitu
02.12.2019 31.12.2020 Kalendář svozu komunálního odpadu 2020
28.11.2019 - Pozvánka na veřejný sněm SO 1866
28.11.2019 - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SO 1866 na rok 2020 - 2022
28.11.2019 - Návrh rozpočtu SO 1866 na rok 2020
28.11.2019 - Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech SO 1866 listopad

Hospodaření obce

Vyvěšeno Sejmuto Název
14.01.2020 - Návrh rozpočtu městyse Žernov na rok 2020
10.12.2019 - Rozpočtové provizorium městyse Žernov na rok 2020
10.12.2019 - Rozpočtové opatření č. 12/2019

Obecní vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název
17.12.2019 - Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, kterou se stanovují pravidla pro pohyb na veřejných prostranstvích
17.12.2019 - Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku ze psů
17.12.2019 - Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o regulaci používání zábavní pyrotechniky
17.12.2019 - Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území městyse Žernov
26.11.2019 - Veřejnoprávní smlouva - odchyt psů

Strana 1 z 7