Kotlíkové dotace

Konzultační setkání k poslední výzvě kotlíkových dotací.

dopis

 

Dětský den

Oznámení zasedání zastupitelstva městyse dne 1.6.2020

OZNÁMENÍ

zasedání zastupitelstva městysu Žernov se uskuteční v Obecní sokolovně

v pondělí 1. června 2020 od 17:00

Program:

1. Volba ověřovatele a zapisovatele

2. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva

3. Schválení závěrečného účtu za rok 2019

4. Schválení účetní závěrky za rok 2019

5. Schválení inventarizační zprávy za rok 2019

6. Rozpočtová opatření č. 1 a 2/2020

7. Přehodnocení investičních priorit 2020 – aktuální informace

8. Věcné břemeno na ppč. 1487 v k.ú. Žernov

9. Žádost P. Dohnal – pronájem prostor

10. Žádost Linka bezpečí

11. Žádost příspěvek na opravu pomníku 1866

12. Odstavná manipulační plocha u ZD

13. Příprava kulturních a sportovních akcí od 13.6. do konce roku

14. Organizační porada k ŽB 2020

V Žernově dne 23. května 2020

Mgr. Libor Mojžíš, starosta

Otevření Regionálního informačního centra

Informace z odboru kultury České Skalice. Od pondělí 4. 5. 2020 je znovu otevřené Regionální informační centrum. Zájemci si tak můžou vyzvednout Českoskalický zpravodaj. V pátek a v sobotu 8. a 9. května bude zavřeno.

Vyjádřete svůj názor na veřejnou dopravu

Průzkum spokojenosti a kvality veřejné dopravy v Královéhradeckém kraji.

Vyjádřete svůj názor v dotazníku.

https://bit.ly/2VOnwmn

Informace k nakládání s odpadem v době nouzového stavu

Jak správně nakládat s komunálním odpadem v době epidemie?

dopis

leták

Nabídka rozvozu trvanlivých potravin

Firma Drana z Náchoda nabízí dovoz nákupů až k vašim dveřím v Náchodě a okolí (10 km).

Drana

leták

Českoskalický zpravodaj

Dubnový českoskalický zpravodaj je k dostání v omezeném počtu na České poště v České Skalici.

titulka

Oznámení zasedání zastupitelstva městysu

OZNÁMENÍ

zasedání zastupitelstva městysu Žernov se uskuteční formou videokonference z budovy úřadu městyse

v pondělí 6. dubna od 17:00

Program:

1. Volba ověřovatele a zapisovatele

2. Informace a opatření v období pandemie COVID-19

3. Přehodnocení investičních priorit 2020

4. Rekonstrukce komunikace Račana

5. Schválení pasportů - MK, značení, veřejné osvětlení, sítě

6. Žádost o uzavření plánovací smlouvy – manželé Vlčkovi

7. Žádost o převzetí (darování) cesty p.č. 1477 za 1 Kč

8. Odstavná manipulační plocha u ZD

V Žernově dne 29. března 2020.

Mgr. Libor Mojžíš, starosta

Kontakt

Úřad městyse Žernov, č. p. 112

Žernov 552 03, pošta Česká Skalice

zernov@zernov.cz

Tel.: 491 452 501

Mob.: 602 223 918

e-podatelna

ID datové schránky: wzpa9cp

Kde nás najdete

Najděte si nás na mapy.cz

GPS: 50.4304028N, 16.0574450E

Územní plán