Oznámení zasedání zastupitelstva městyse dne 9.12.2019

OZNÁMENÍ

zasedání zastupitelstva městysu Žernov se uskuteční v budově úřadu městyse v pondělí 9. prosince 2019 od 17:00

Program:

1. Volba ověřovatele a zapisovatele

2. Kontrola usnesení z minulých zasedání zastupitelstva

3. Rozpočtové provizorium na rok 2020

4. Rozpočtové opatření č. 10, 11/2019

5. Plán inventur a inventurní komise

6. Veřejná zakázka - „Revitalizace návsi v Žernově u České Skalice“ - výběr dodavatele

7. Veřejná zakázka - „Oprava místní komunikace na p.p.č. 804, 840/1 Na račanech,k.ú. Žernov u České Skalice“ – výběr dodavatele

8. Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území městyse Žernov

9. Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o regulaci používání zábavní pyrotechniky

10. Obecně závazná vyhláška městyse Žernov č. 4/2019, o místním poplatku ze psů

11. Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích

12. Majetkoprávní úkony - pronájmy pozemků

13. Majetkoprávní úkony - prodej použité dlažby

14. Revokace usnesení zastupitelstva – usnesení č. 28 ze dne 30.9.2019 (Zpráva o uplatňování Územního plánu Žernov za období od r. 2015 do roku 2019.)

15. Zpráva o uplatňování Územního plánu Žernov za období 2015-2019 nová verze

16. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva – starosty a místostarosty

17. Dar OCH Červený Kostelec a další spolupráce

18. Příspěvek na MŠ Červená Hora

19. Žádost – prodloužení vodovodu

20. Informace starosty a místostarostky, různé.

V Žernově dne 25. listopadu 2019.

Mgr. Libor Mojžíš, starosta

Přelaďte na nový signál DVB-T2

V příloze najdete dopis generálního ředitele České televize k druhé vlně televizní digitalizace.

dopis

plakát

Povinné čipování psů od roku 2020

V příloze najdete informace o povinném čipování psů od roku 2020.

příloha

Nové smlouvy o pronájmu hrobových míst na období 2020 - 2029

Výzva nájemcům hrobových míst k uzavření nové smlouvy o pronájmu na období 2020 - 2029

(podle § 25 zákona č. 256/2011 Sb., o pohřebnictví ve znění pozdějších předpisů)

Městys Žernov

úřední hodiny: pondělí 8:00 – 19:00 čtvrtek 7:00 – 16:00

telefon: 491 452 501

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

smlouva

Veřejný úklid řeky Úpy v České Skalici

Hlavní pořadatel Živá voda z.s. spolu s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a město Česká Skalice

zvou na první ročník veřejného úklidu části řeky Úpy v České Skalici konané dne 26. 10. 2019.

plakát

Žádost o sponzorský dar

Spolek Rýzmburští ztracenci se na vás obrací se žádostí o sponzorské dary v souvislosti s opravou a údržbou altánu Rýzmburk a jeho přilehlých budov.

Více se dozvíte v příloze.

plakát

 

Charitní pečovatelská služba

Služby oblastní charity Náchod najdete v odkazu níže.

plakát

Výluka železniční stanice Jaroměř

Z důvodu velké výluky na páteřní železniční trati Hradec Králové – Jaroměř – Dvůr Králové/Česká Skalice dojde ke změnám také na návazných autobusových linkách přes Vaší obec. Více je uvedeno v níže uvedené zprávě včetně odkazů na jízdní řády.

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/doprava/obsluznost/vyluka-zeleznicniho-uzlu-jaromer-ovlivni-vlaky-cd-ve-smeru-do-hradce-kralove--ceske-skalici-a-stare-paky-a-take-navazujici-autobusovou-dopravu-309128/

Kontakt

Úřad městyse Žernov, č. p. 112

Žernov 552 03, pošta Česká Skalice

zernov@zernov.cz

Tel.: 491 452 501

Mob.: 602 223 918

e-podatelna

ID datové schránky: wzpa9cp

Kde nás najdete

Najděte si nás na mapy.cz

GPS: 50.4304028N, 16.0574450E

Územní plán