Oznámení o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva

Úřad městysu Žernov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva městysu svolaného dosavadním starostou městysu Žernov v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích. Místo konání: Úřad městysu Žernov, Žernov čp. 112, termín konání: 29. 10. 2018 v 18:00. Podrobnosti naleznete na úřední desce.

Přerušení dodávky pitné vody

Voda Červený Kostelec, s.r.o. oznamuje, že dne 16. října 2018 od 7:30 do 14:30 bude přerušena dodávka pitné vody.

V obci Žernov a domy na Rýzmburku čp. 5, 8 a 126

Přerušení dodávky pitné vody

Voda Červený Kostelec s.r.o. oznamuje, že dne 23. října 2018 v době od 7:30 do 13:30 bude přerušena dodávka pitné vody z technických důvodů.

V obci Žernov, v místě napojení: od čp. 95 ( ZD Žernov) směrem na Zlíč.

Strom republiky

Oznámení o přerušení dodávky pitné vody

Voda Červený Kostelec, s.r.o. oznamuje, že dne 11. října 2018 v době od 7:30 do 15:00 bude přerušena dodávka pitné vody z technických důvodů v městysu Žernov a domy na Rýzmburku č. 5, 8 a 126

Oznámení zasedání zastupitelstva městyse

OZNÁMENÍ

zasedání zastupitelstva městysu Žernov se uskuteční v budově úřadu městyse v pondělí 17. září 2018 od 18:00.

Program:

1. Volba ověřovatele a zapisovatele

2. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva

3. Rozpočtové opatření č. 9

4. Rekapitulace dotací na rok 2018 a záměry na 2019

5. Parkování na velké návsi

6. Zeleň na malé návsi

7. Informace starosty a místostarostky

8. Zhodnocení období 2014-2018

V Žernově dne 3. září 2018.

Mgr. Libor Mojžíš, starosta

Rekonstrukce Bílého mostu

Zveřejňujeme vyjádření Lesů ČR k rekonstrukci Bílého mostu.

Bílý most bude za cca měsíc dokončen a po kolaudačním řízení zprovozněn.

Celá komunikace bude sice pod zákazem vjezdu, jako doposud, ale most bude mít dostatečnou únosnost pro přejezd vozidel záchranného systému HZS apod.

Rekonstrukce Červeného mostu momentálně není v plánu. Byl prohlášen kulturní památkou a jeho rekonstrukce si vyžádá značné prostředky.

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - září

Firma ČEZ Distribuce, a.s. informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v Žernově dne 11. 9. 2018 od 7:30 do 17:30.

Oznámení záměru na zvýšení bezpečnosti

Oznamujeme záměr městyse Žernov na Zvýšení bezpečnosti dopravy v Městysi Žernov – rekonstrukce chodníku spojujícího náves městyse se zastávkou autobusové dopravy a rekonstrukce nástupišť autobusových zastávek

Kontakt

Úřad městyse Žernov, č. p. 112

Žernov 552 03, pošta Česká Skalice

zernov@zernov.cz

Tel.: 491 452 501

Mob.: 602 223 918

e-podatelna

ID datové schránky: wzpa9cp

Kde nás najdete

Najděte si nás na mapy.cz

GPS: 50.4304028N, 16.0574450E

Územní plán