Žernov

Aktuálně

Oznámení zasedání zastupitelstva městyse dne 9.12.2019

OZNÁMENÍ

zasedání zastupitelstva městysu Žernov se uskuteční v budově úřadu městyse v pondělí 9. prosince 2019 od 17:00

Program:

1. Volba ověřovatele a zapisovatele

2. Kontrola usnesení z minulých zasedání zastupitelstva

3. Rozpočtové provizorium na rok 2020

4. Rozpočtové opatření č. 10, 11/2019

5. Plán inventur a inventurní komise

6. Veřejná zakázka - „Revitalizace návsi v Žernově u České Skalice“ - výběr dodavatele

7. Veřejná zakázka - „Oprava místní komunikace na p.p.č. 804, 840/1 Na račanech,k.ú. Žernov u České Skalice“ – výběr dodavatele

8. Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území městyse Žernov

9. Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o regulaci používání zábavní pyrotechniky

10. Obecně závazná vyhláška městyse Žernov č. 4/2019, o místním poplatku ze psů

11. Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích

12. Majetkoprávní úkony - pronájmy pozemků

13. Majetkoprávní úkony - prodej použité dlažby

14. Revokace usnesení zastupitelstva – usnesení č. 28 ze dne 30.9.2019 (Zpráva o uplatňování Územního plánu Žernov za období od r. 2015 do roku 2019.)

15. Zpráva o uplatňování Územního plánu Žernov za období 2015-2019 nová verze

16. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva – starosty a místostarosty

17. Dar OCH Červený Kostelec a další spolupráce

18. Příspěvek na MŠ Červená Hora

19. Žádost – prodloužení vodovodu

20. Informace starosty a místostarostky, různé.

V Žernově dne 25. listopadu 2019.

Mgr. Libor Mojžíš, starosta

Přelaďte na nový signál DVB-T2

V příloze najdete dopis generálního ředitele České televize k druhé vlně televizní digitalizace.

dopis

plakát

Povinné čipování psů od roku 2020

V příloze najdete informace o povinném čipování psů od roku 2020.

příloha

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Zlepšujeme informovanost pro občany.
Chcete dostávat aktuální informace o dění na Žernově z úřadu městyse?
(Výpadky a poruchy inženýrských sítí, kulturní a sportovní akce, brigády, atd.) Registrujte se prosím po kliknutí na baner
Image
Image
Karel, Josef a Helena Čapkovi
Image
Image
Image
Image