Úřední deska

GDPR

Vyvěšeno Sejmuto Název
01.11.2019 - INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ dle čl. 13 a čl. 14 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679
01.11.2019 - Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách Městysu Žernov

Ostatní dokumenty

Vyvěšeno Sejmuto Název
19.10.2020 26.11.2020 Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
05.10.2020 23.10.2020 Výsledky hlasování ve volbách do krajského zastupitelstva
29.09.2020 - Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech DSO 1866 září 2020
21.09.2020 31.12.2020 Rozhodnutí o odstranění stavby vrchního vedení NN - Světlá, Pohodlí
15.09.2020 31.10.2020 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
14.09.2020 31.10.2020 Vyrozumění o konání školení - volby do zastupitelstva kraje
01.09.2020 31.10.2020 Oznámení o svolání zasedání OVK pro volby do zastupitelstev krajů
03.08.2020 31.12.2022 Opatření obecné povahy MZe - kalamitní poškození lesních porostů
29.06.2020 - Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech DSO 1866 červen 2020

Hospodaření obce

Vyvěšeno Sejmuto Název
05.10.2020 - Rozpočtové opatření č. 6/2020
10.09.2020 - Rozpočtové opatření č. 5/2020
20.07.2020 - Rozpočtové opatření č. 4/2020
09.06.2020 - Schválený Závěrečný účet městyse Žernov za rok 2019
09.06.2020 - Rozpočtové opatření č. 3/2020

Obecní vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název
08.09.2020 - Směrnice č. 1/2020 - Funkce pověřené osoby pro enegetický management
10.08.2020 - Řád veřejného pohřebiště 2019

Zápisy a usnesení zastupitelstva

Vyvěšeno Sejmuto Název
27.08.2020 31.12.2020 Zápis a usnesení zastupitelstva ze dne 24.8.2020
09.06.2020 31.12.2020 Zápis a usnesení zastupitelstva ze dne 1.6.2020

Strana 1 z 7