Úřední deska

Ostatní dokumenty

Vyvěšeno Sejmuto Název
28.11.2017 - Návrh střednědobého výhledu DSO ÚPA 2019 - 2020
28.11.2017 - Příloha k návrhu rozpočtu na rok 2018 DSO ÚPA - čerpání rozpočtu
21.11.2017 - Návrh rozpočtu DSO 1866 na rok 2018
21.11.2017 - Střednědobý výhled rozpočtu DSO 1866 na 2019 - 2023 - návrh
21.11.2017 - Příloha k návrhu rozpočtu na rok 2018 DSO 1866 - plnění rozpočtu 2017

Obecní vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název
31.10.2017 - Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
25.04.2017 - Směrnice ke zřizování věcných břemen
14.02.2017 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví části společných školských obvodů mateřských škol
17.10.2016 - Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací
03.11.2015 - Pravidla pro udělování čestného občanství a ceny obce Žernov
25.05.2015 - Veřejnoprávní smlouva o obecní policii
21.04.2015 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
21.04.2015 - Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
21.04.2015 - Nařízení obce č. 1/2015 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na územní obce Žernov
05.02.2015 - Obecně závazná vyhláška o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
05.01.2015 - Směrnice o provozu obecního mikrobusu

Ostatní informace

Vyvěšeno Sejmuto Název
01.02.2016 - Žernov jako městys - zdůvodnění
01.02.2016 - Státní okresní archiv - zdůvodnění městysu
01.02.2016 - Rozhodnutí o ustanovení městysu

Hospodaření obce

Vyvěšeno Sejmuto Název
08.12.2015 - Výhled obce Žernov na období 2017 - 2019