Úřední deska

Hospodaření obce

Vyvěšeno Sejmuto Název
13.03.2018 - Rozpočtové opatření č. 1/2018
19.12.2017 - Schválený střednědobý výhled rozpočtu městyse Žernov na období 2020 - 2022
19.12.2017 - Schválený rozpočet městyse Žernov na rok 2018
08.12.2015 - Výhled obce Žernov na období 2017 - 2019

Obecní vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název
01.01.2018 - Ceník za pronájem sportovišť 2018
31.10.2017 - Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
25.04.2017 - Směrnice ke zřizování věcných břemen
14.02.2017 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví části společných školských obvodů mateřských škol
17.10.2016 - Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací

Ostatní dokumenty

Vyvěšeno Sejmuto Název
21.12.2017 - Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech DSO 1866
28.11.2017 - Návrh rozpočtu na rok 2018 DSO ÚPA
28.11.2017 - Návrh střednědobého výhledu DSO ÚPA 2019 - 2020
28.11.2017 - Příloha k návrhu rozpočtu na rok 2018 DSO ÚPA - čerpání rozpočtu
21.11.2017 - Návrh rozpočtu DSO 1866 na rok 2018
21.11.2017 - Střednědobý výhled rozpočtu DSO 1866 na 2019 - 2023 - návrh
21.11.2017 - Příloha k návrhu rozpočtu na rok 2018 DSO 1866 - plnění rozpočtu 2017

Ostatní informace

Vyvěšeno Sejmuto Název
30.11.2017 - Kalendář svozů komunálního odpadu na rok 2018
01.02.2016 - Žernov jako městys - zdůvodnění
01.02.2016 - Státní okresní archiv - zdůvodnění městysu
01.02.2016 - Rozhodnutí o ustanovení městysu