Archív dokumentů

Vyvěšeno Sejmuto Název
29.01.2013 31.12.2013 Návrh rozpočtu DSO 1866 na rok 2013
28.01.2013 31.03.2013 Výsledky II. kola volby prezidenta republiky
24.01.2013 11.02.2013 Záměr na výpůjčku ppč. 1133/2
24.01.2013 11.02.2013 Záměr výpůjčky ppč. 1133/2 mapka
24.01.2013 11.02.2013 Záměr na pronájem vodovovdního řadu
17.01.2013 28.02.2013 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky - II. kolo
14.01.2013 28.02.2013 Výsledky hlasování - volba prezidenta republiky
27.12.2012 31.01.2013 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta
17.12.2012 01.01.2013 Sdělení k vydání územního rozhodnutí o umístění stavby Rodinný dům s garáží - Kadaník
13.12.2012 28.01.2013 Oznámení o svolání prvního zasedání OVK
10.12.2012 01.02.2013 Zásadní změny ve správě daně z nemovitosti od 1.1.2013
10.12.2012 01.02.2013 Grafické znázornění - změny ve správě daně z nemovitosti od 1.1.2013
07.12.2012 28.12.2012 Záměr: převedení majetku DSO ÚPA
06.12.2012 21.12.2012 Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení
06.12.2012 22.12.2012 Rozhodnutí - prodloužení platnosti stavebního povolení Kanalizace Žernov
04.12.2012 29.03.2013 Záměr obce na prodej pozemků
04.12.2012 29.03.2013 Záměr obce na prodej pozemků - schéma č. 1
04.12.2012 29.03.2013 Záměr obce na prodej pozemků - schéma č. 2
29.11.2012 29.12.2012 Veřejná vyhláška - evropsky významné lokality
19.11.2012 01.02.2013 Organizace správy daně z nemovitosti od 1.1.2013