Archív dokumentů

Vyvěšeno Sejmuto Název
31.03.2016 18.04.2016 Záměr výpůjčky části pozemku pč. 838/1 v k.ú. Žernov u České Skalice
29.03.2016 30.06.2016 Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem podle § 64 zákona č. 256/2013 Sb.
11.02.2016 14.03.2016 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
08.02.2016 23.02.2016 Závěrečný účet DSO ÚPA za rok 2015
08.02.2016 23.02.2016 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO ÚPA za rok 2015
08.02.2016 23.02.2016 Výkaz Fin DSO ÚPA 2015
08.02.2016 23.02.2016 Výkaz Rozvaha DSO ÚPA 2015
08.02.2016 23.02.2016 Výkaz zisku a ztrát DSO ÚPA 2015
08.02.2016 23.02.2016 Výkaz Příloha DSO ÚPA 2015
08.02.2016 23.02.2016 Inventarizační zpráva DSO ÚPA 2015
14.01.2016 29.01.2016 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
14.01.2016 29.01.2016 Opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe
14.01.2016 29.01.2016 Opatření obecné povahy - Národní plán povodí Odry
14.01.2016 29.01.2016 Opatření obecné povahy - Národní plán povodí Dunaje
04.01.2016 31.01.2016 Zrušení opatření obecné povahy při nedostatku vody
10.12.2015 25.12.2015 Strategický plán obce Žernov 2015-2025
08.12.2015 30.01.2016 Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu
24.11.2015 31.12.2015 Návrh rozpočtu na rok 2016 DSO 1866
24.11.2015 31.12.2015 Návrh rozpočtu na rok 2016 DSO ÚPA
23.11.2015 10.12.2015 Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje