Archív dokumentů

Vyvěšeno Sejmuto Název
10.12.2019 28.02.2020 Informace pro vlastníky lesa - finanční pomoc na kůrovcovou kalamitu
14.11.2019 16.12.2019 Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech SO ÚPA listopad 2019
09.09.2019 08.10.2019 Veřejná vyhláška - Řízení o návrhu Územního plánu Slatina nad Úpou
26.08.2019 26.09.2019 Veřejná vyhláška - projednání návrhu zprávy o uplatňování ÚP Žernov a jeho změny č. 1
29.07.2019 15.08.2019 Oznámení o zasedání zastupitelstva
25.07.2019 12.08.2019 Veřejná vyhláška OOP stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
02.07.2019 23.07.2019 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Aktualizace č 2 ZÚR Královéhradeckho kraje
06.06.2019 22.06.2019 Veřejná vyhláška stanovení úpravy provozu Červený most
06.06.2019 22.06.2019 Veřejná vyhláška přechodná úprava provozu Červený most
27.05.2019 27.06.2019 Veřejná vyhláška - návrh aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
27.05.2019 30.06.2019 Výsledky hlasování ve volbách do Evropského parlamentu
06.05.2019 27.05.2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
29.04.2019 24.05.2019 Veřejná vyhláška OOP přechodná úprava provozu
29.04.2019 31.05.2019 Veřejná vyhláška - Finanční úřad
23.04.2019 30.05.2019 Oznámení o svolání zasedání OVK pro volby do Evropského parlamentu
16.04.2019 16.05.2019 Informace pro spolky a občanská sdružení
25.03.2019 26.05.2019 Oznámení o stanovení minimálního počtu členů OVK a poskytnutí informace o počtu volebních okrsků
18.03.2019 08.04.2019 Veřejná vyhláška OOP č. 2 povolení výjimky ze zákazu
17.01.2019 04.02.2019 Veřejná vyhláška OOP - přechodná úprava provozu Voda ČK
07.01.2019 12.03.2019 Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech SO ÚPA leden 2019