Archív dokumentů

Vyvěšeno Sejmuto Název
12.02.2018 27.02.2018 Výběrové řízení na pověřence
04.01.2018 19.01.2018 Záměr práva provést stavbu
02.01.2018 22.01.2018 Výzva k podání nabídky na VZ "Úpravy místních komunikací a realizace odstavné plochy pro osobní vozidla v městysu Žernov"
28.12.2017 28.01.2018 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR
21.12.2017 31.12.2017 Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech DSO 1866
21.12.2017 05.01.2018 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy k přechodné úpravě provozu pro Voda ČK
21.12.2017 05.01.2018 Příloha k veřejné vyhlášce - OOP Voda ČK
19.12.2017 13.01.2018 Oznámení o svolání zasedání OVK pro volby prezidenta
19.12.2017 19.01.2018 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Změna č. 1 ÚP Žernov
06.12.2017 26.12.2017 Oznámení o zahájení výběrového řízení - Sběrná místa
28.11.2017 20.12.2017 Záměr na změnu smlouvy o nájmu a provozování vodovodu
16.11.2017 01.12.2017 Veřejná vyhláška - projednávání Návrhu zadání územního plánu Lhota pod Hořičkami
13.11.2017 28.01.2018 Oznámení o stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby prezidenta
07.11.2017 22.11.2017 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - těžba v lese
02.11.2017 20.11.2017 Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
23.10.2017 06.12.2017 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednávání návrhu Změny č. 1 územního plánu Žernov
16.10.2017 01.11.2017 Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 2 Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje
03.10.2017 21.10.2017 Oznámení o době a místě konání voleb do PS Parlamentu ČR
02.10.2017 31.10.2017 Veřejná vyhláška - Návrh zadání územního plánu Slatina nad Úpou
21.09.2017 06.10.2017 Oznámení o svolání zasedání OVK

Strana 2 z 30   Začátek      Konec