Nejbližší akce

No current events.

Novinky na Úřední desce
Najdete nás na FB

Aktuální verze územního plánu
Banner
Povodňový plán
PřihlášeníPartner Žernovského Minibajku 2017

 

Předpověď počasí

Počasí

Elektronický portál ÚS
Banner
Cestovní ruch
Banner
WebArchív
Vyhledat

V sobotu 6. ledna 2018 proběhla na Žernově tradiční Tříkrálová sbírka. V naší obci se ve sbírce vybralo 10 461 Kč. Všem dárcům i účinkujícím patří srdečný dík!. Letošní koledníky můžete vidět ve fotogalerii.

 

OZNÁMENÍ

zasedání zastupitelstva městyse Žernov

se uskuteční v budově Úřadu městysu Žernov
v pondělí 22.1.2018 od 18:00.

Program:

1. Volba ověřovatele a zapisovatele
2. Schválení hostů

3. Vyhodnocení VÝZVY „Úpravy místních komunikací a realizace odstavné plochy pro osobní vozidla v Městysi Žernov“

4. Lávka Pohodlí - oprava roštu
5. Bioodpady - zpevněné plochy
6. Oprava kanalizace Starý kopec, tvorba havarijního fondu – Vodovod, vodojem
7. Rozpočtové opatření 11/2017

8. Výročí 1918, 1938, 1948, 1968
9. Oprava kanalizace Starý kopec, tvorba havarijního fondu – Vodovod, vodojem

10. Hřiště na návsi, studny hřbitov a náves, osvětlení stromu a hlavní silnice

11. Příprava vítání občánků, žernovský bajk.


V Žernově dne 8.1.2018


Mgr. Libor Mojžíš, starosta

 

Kolektiv mladých hasičů SDH Žernov připravuje pro nadcházející školní rok 2017- 2018 zájmový kroužek pro děti od 4-15 let. Děti budou rozděleni podle věkových skupin na mladší ( 4-7let) a starší (8-15let) Scházet se budeme každý čtvrtek od 12.10.2017 a to od 17 do 18 hodin.

Letáček

 

Článek a fotky o Žernovské křižovatce a mezním kameni najdete na stránkách Rádia vašeho kraje.