Žernov

Aktuálně

Kotlíkové dotace

Konzultační setkání k poslední výzvě kotlíkových dotací.

dopis

 

Dětský den

Oznámení zasedání zastupitelstva městyse dne 1.6.2020

OZNÁMENÍ

zasedání zastupitelstva městysu Žernov se uskuteční v Obecní sokolovně

v pondělí 1. června 2020 od 17:00

Program:

1. Volba ověřovatele a zapisovatele

2. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva

3. Schválení závěrečného účtu za rok 2019

4. Schválení účetní závěrky za rok 2019

5. Schválení inventarizační zprávy za rok 2019

6. Rozpočtová opatření č. 1 a 2/2020

7. Přehodnocení investičních priorit 2020 – aktuální informace

8. Věcné břemeno na ppč. 1487 v k.ú. Žernov

9. Žádost P. Dohnal – pronájem prostor

10. Žádost Linka bezpečí

11. Žádost příspěvek na opravu pomníku 1866

12. Odstavná manipulační plocha u ZD

13. Příprava kulturních a sportovních akcí od 13.6. do konce roku

14. Organizační porada k ŽB 2020

V Žernově dne 23. května 2020

Mgr. Libor Mojžíš, starosta

Otevření Regionálního informačního centra

Informace z odboru kultury České Skalice. Od pondělí 4. 5. 2020 je znovu otevřené Regionální informační centrum. Zájemci si tak můžou vyzvednout Českoskalický zpravodaj. V pátek a v sobotu 8. a 9. května bude zavřeno.

Vyjádřete svůj názor na veřejnou dopravu

Průzkum spokojenosti a kvality veřejné dopravy v Královéhradeckém kraji.

Vyjádřete svůj názor v dotazníku.

https://bit.ly/2VOnwmn

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Zlepšujeme informovanost pro občany.
Chcete dostávat aktuální informace o dění na Žernově z úřadu městyse?
(Výpadky a poruchy inženýrských sítí, kulturní a sportovní akce, brigády, atd.) Registrujte se prosím po kliknutí na baner
Image
Image
Image
Image
Image
Karel, Josef a Helena Čapkovi
Image
Image