Veřejná vyhláška - OOP povolení výjimky ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje bobra evropského

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 05.05.2022

Sejmuto: 23.05.2022

Zveřejnil (zodpovídá): Marie Hanušová