Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech SO 1866 červen 2023 a schválený Závěrečný účet SO 1866 za rok 2022

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 19.06.2023

Sejmuto: 03.08.2023

Zveřejnil (zodpovídá): Marie Hanušová