Ceník pronájmů věcí a nemovitostí 9/2022 majetku městyse Žernov

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 12.09.2022

Sejmuto: Nikdy

Zveřejnil (zodpovídá): Marie Hanušová