V příloze je text mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva proti COVID-19.

Mimořádné opatření