Informace finančního úřadu pro poplatníky daně z nemovitých věcí

FÚ informuje o aktuální situaci při podávání daňových přiznání k dani z nemovitých věcí a prominutí sankcí při podání do 1.4.2021.

Dopis

Informace