Žernovák

Volby

Vyvěšeno Sejmuto Název
20.09.2018 15.10.2018 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce a 1/3 Senátu Parlamentu ČR
03.09.2018 14.10.2018 Oznámení o svolání zasedání OVK
01.08.2018 14.10.2018 Oznámení o stanovení minimálního počtu členů OVK
09.07.2018 06.10.2018 Pravidla pro výkon práva volit ve volbách do zastupitelstva
09.07.2018 31.07.2018 Pověřený městský úřad a počty zastupitelů
09.07.2018 31.07.2018 Zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích

Ostatní dokumenty

Vyvěšeno Sejmuto Název
26.08.2021 13.09.2021 Veřejná vyhláška OOP - stanovení místní úpravy provozu (odstranění DZ)
09.08.2021 25.08.2021 Veřejná vyhláška OOP stanovení místní úpravy provozu na MK -trvalé svislé DZ
01.07.2021 19.07.2021 Veřejná vyhláška - OOP k přechodné úpravě provozu v intravilánu obce
21.06.2021 21.07.2021 Územní plán Žernov - odůvodnění změny. č. 2
21.06.2021 21.07.2021 Územní plán Žernov -úplné znění po změně č. 2
21.06.2021 08.07.2021 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Změny č. 2 územního plánu Žernov
07.06.2021 19.07.2021 Veřejná vyhláška OOP přechodná úprava provozu Žernovský bajk road 2021
07.06.2021 19.07.2021 Veřejná vyhláška OOP - přechodná úprava dopravního značení Žernovský bajk road 2021
31.05.2021 20.06.2021 Veřejná vyhláška - oznámení o návrzích opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe, Dunaje a Odry
27.05.2021 12.06.2021 Veřejná vyhlášky - stanovení místní úpravy provozu BAJK 2021
11.05.2021 31.05.2021 Veřejná vyhláška Zpráva o uplatňování ZÚR Královéhradeckého kraje v období 2018 - 2021
26.04.2021 26.05.2021 Veřejná vyhláška FÚ - hromadný předpisný seznam
01.04.2021 19.04.2021 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

Hospodaření obce

Vyvěšeno Sejmuto Název
09.08.2021 31.08.2021 Záměr pronájmu odstavných ploch (parkovacích stání)

Strana 1 z 39